Nová inteligentná regulácia EC-Vent

EC-Vent je inteligentná regulácia, ktorá umožňuje prispôsobiť otáčky ventilátorov skutočným požiadavkám na základe signálu od externých snímačov.

EC-Vent ovláda úroveň vetrania v budovách s rôznymi stupňami obsadenosti podľa hodnôt detekovaných snímačmi vo vetraných priestoroch. Výsledkom je vnútorná klima, ktora vždy zodpovedá stavu používania budovy a jej obsadenosti.
EC-Vent sa skladá z riadiacej jednotky nachádzajúcej sa v blízkosti ventilátora a zo vzdialeného ovládača.

  • Systém umožnuje pripojit rôzne typy snímačov, napr. CO2, teploty, vlhkosti, pohybu a pod.
  • Priestorový digitálny ovládač má zabudovaný snímač teploty
  • Možnosť nastavenia týždenného programu
  • Riadiaca jednotka má zabudovaný 24V transformátor pre napojenia snímačov, klapiek a pod.
  • Jednoduché, ľahnk ovládateľné menu

EC-Vent umožňuje:

  • Zníženie spotreby energie v porovnaní s tradičnými systémami
  • Výmena vzduchu vždy podľa skutočnej potreby
  • Jednoduchá inštalácia a zníženie prevádzkových nákladov
  • Nižšia hladina hluku a dlhšia životnosť

V kombinaci s účinnými EC-ventilátormi ponúka EC-Vent inteligentné a jednoduché riešenie ovládania vnútornej klímy v novostavbách a aj v rekonštruovaných priestoroch.

» Viac o EC-Vent a jeho výhodách

×
×
×
×
×
×
×