Bezdrôtový ovládač SmartDial pre jednotky SAVE

Všetky rekuperačné jednotky SAVE je teraz možné ovládať bezdôtovým ovládačom SmartDial v kombinácii s bezdrôtovými snímačmi Smart H, Smart CO2 a Smart DI

Doplnili sme pre Vás možnosti ovládania rekuperačných jednotiek SAVE, ktoré je teraz možné ovládať aj bezdrôtovým ovládačom Smart Dial a prostredníctvom bezdrôtových snímačov Smart H, Smart CO2, Smart DI.

Konštrukcia bezdrôtového ovládacieho panelu Smart Dial umožňuje jednoduché a rýchle ovládanie vetracej jednotky. Stlačením tlačidla je možné napríklad jednoducho aktivovať prázdninový režim, režim návšteva alebo automatický režim, kedy jednotka pracuje na základe hodnôt snímaných snímačom CO2 a/alebo snímačom vlhkosti. Ďalej umožňuje rýchle nastavenie požadovanej teploty a prietoku vzduchu. Komunikácia medzi Smart Dial a vetracou jednotkou prebieha cez komunikačnú bránu Smart Gate. Napájanie je zaistené pomocou batérií AA.

Bezdrôtové snímače Smart CO2  a Smart H umožňujú ovládanie vetracej rekuperačnej jednotky na základe množstva CO2 vo vzduchu, resp. na základe vlhkosti. Vďaka bezdrôtovému vyhotoveniu je inštalácia veľmi jednoduchá aj v už existujúcich budovách.

Snímač CO2 Smart CO2 je napájaný 230 V, rozsah nastavenia 400-2000 PPM.
Snímač vlhkosti Smart H je napájaný batériami AA, rozsah nastavenia 0-100% relatívnej vlhkosti.
Ďalšou možnosťou je použitie bezdrôtového digitálneho vstupu Smart DI, ku ktorému je možné pripojiť akýkoľvek snímač (tlak, pohyb a pod.).

Prenos dát zo snímačov do jednotky prebieha cez komunikačnú bránu Smart Gate. Smart Gate sa inštaluje v blízkosti jednotky. Napájanie je z jednotky pomocou kábla s konektormi RJ11.

×
×
×
×
×
×
×