Požiarne ventilátory

Spoločnosť Systemair disponuje širokou ponukou axiálnych a radiálnych ventilátorov na odvod dymu a tepla. Sú vyrobené z kvalitných materiálov a pokrývajú široký rozsah vzduchových výkonov. Komplexný sortiment obsahuje rôzne možnosti, ktoré zabezpečia flexibilitu pre každý typ inštalácie. Naše výrobky sú v súlade s kritickými normami a predpismi a sú testované na zaistenie bezpečnosti projektov, či už ide o štandardné aplikácie, ako sú projekty v oblasti rezidenčnej alebo komerčnej sféry alebo náročnejšie aplikácie vetrania v garáží alebo tunelov.