Systemair

Optimalen zrak v šolskih prostorih

Raziskave kažejo, da je za učni uspeh ustrezna kakovost zraka v učilnicah velikega pomena. V času, ko so temperaturo in raven CO2 v učilnicah nadzirali z odpiranjem in zapiranjem oken, so mimo. Sodobni zrakotesni objekti zahtevajo uporabo mehanskega prezračevanja z ustrezno regulacijo. To dejstvo je treba upoštevati pri rekonstrukciji oz. gradnji šolskih objektov.

Dobro je vedeti

Najnovejše raziskave kažejo, da je za akademski uspeh kriva kakovost zraka v učilnicah. Časi, ko so temperaturo in raven CO2 v razredu nadzorovali z odpiranjem in zapiranjem oken, so mimo.
Preberi več

 

Spremljajte nas v naši
družbena omrežja
Feedback