Systemair

Industrija

Optimalen zrak v industrijskih objektih

Zasnova prezračevalnega sistema mora zagotavljati, da se bodo ljudje, ki delajo na nivoju tal, počutili udobno.

V industrijskih aplikacijah se pogosto pojavlja izziv z velikimi stropnimi višinami. Torej morate razmisliti, kako topel zrak iz pod stropa spraviti do do tal. Če kot vir toplote uporabljate zrak, je to potrebno storiti prevdarno, pri čemer bodite pozorni tudi na najmanjše podrobnosti.

Zasnova prezračevalne instalacije mora zagotavljati, da se bodo ljudje, ki delajo na nivoju tal, počutili udobno. Prava zasnova izdelkov Systemair bo ustvarila optimalno kakovost zraka v zaprtih prostorih (IAQ). In to se bo odražalo na produktivnosti. Priporočljivo je tako mešanje zraka kot pretočno prezračevanje, odvisno od konstrukcije stavbe.

Tu boste našli izdelke Systemair, ki se dobro obnesejo za prezračevanje industrijskih objektov. Ti izdelki so nadzorovani s kakovostjo, zanesljivi, varčni ter enostavni za upravljanje. Delujejo dobro kot celota in ob pravilni namestitvi zagotavljajo energetsko učinkovits celotnega sistema.

Če imate opravka z onesnaženim zrakom, je na splošno najboljša možnost, da težavo rešite na izvoru onesnaženja z ločeno napravo za odsesavanje zraka. V industriji so prostori običajno veliki, prav tako tudi zahteve po ogrevanju in prezračevanju, zato je rekuperacija toplote v prezračevalnih napravah še toliko bolj pomembna. Z ustreznim načrtovanjem in izborom naprav lahko prihranite veliko energije in denarja. Kakovost se vedno izplača.

Za energetsko učinkovite in zanesljive izdelke se lahko vedno obrneta na Systemair.

Spremljajte nas v naši
družbena omrežja
Feedback