Systemair

Behovsstyrd ventilation är ett kraftfullt verktyg för att påverka många olika aspekter av kvalitén på klimatet i rummet, exempelvis närvaro, temperatur, luftfuktighet, VOC (Volatile Organic Content), CO2 eller partiklar. I många år har slutkunder kunnat uppleva dessa egenskaper och fördelar i stora installationer, offentliga byggnader, kontor, idrottshallar, sjukhus, skolor etc. Traditionellt har ett högkvalitativt inomhusklimat uppnåtts genom ett konstant luftflöde. Men genom ökad energiprestanda och byggregler (EPBD) och ekodesigndirektivet för att minska energianvändningen (ERP), så har VAV-systemet (Variable Air Volume) successivt blivit den nya trenden i branschen.    

CAV-system (Constant Air Volume) använder sig av ett konstant luftflöde där temperaturen på tilluften styrs av det rummet som som har störst kylbehov. Vissa segment inom hälso- och sjukvården eller industrin är två exempel att nämna.   

Men med dagens produktkvalitet och standard finns det inga ursäkter varför ventilation inte kan anpassas till bara det som behövs. Målsättningen är att endast använda så mycket energi som det krävs för att producera högkvalitativt inomhusklimat, för att möta rummets ventilationskrav vid varje ögonblick. Använda så mycket av ekonomiska resurser, teknik, installationer, automation och underhåll, för att möta efterfrågan på energieffektiv behovsstyrd ventilationssystem. 

Därför har vi på Systemair designat ett produktsortiment som uppfyller dessa specifika krav.  

Systemair står alltid för kvalitet och dessutom för energieffektiviet. Med vårt nya AIAS-system kommer vi att öka energieffektiviteten hos din behovsstyrda klimatanläggning till en ny nivå. Du använder endast så mycket energi som det krävs för att producera ett högkvalitativt inomhusklimat. Använda så mycket av ekonomiska resurser, teknik, installationer, automation och underhåll, för att möta efterfrågan på energieffektiv behovsstyrd ventilationssystem.

AIAS är ett förprogrammerat, lättkonfigurerbart och manövrerbart styrsystem för optimering av behovsstyrd luftbehandling, flödesreglering och distribution. Den samordnar driften av luftbehandlingsaggregatet med alla enskilda rumsregulatorer, med hjälp av en skräddarsydd digital regulator och utan behov för programmering. Enheten har också kommunikationsfunktioner för direkt hantering eller fjärrhantering av parametrar, meddelanden, inställningar, driftsättning, underhåll och BMS-integrering. Inställning, igenkänning och tilldelning av systemelement vid driftsättning görs enkelt med hjälp av en intuitiv inställningsmeny.

Vad som skiljer AIAS med ett standardiserat tryckstyrt system är att det uppnår det lägsta kanaltrycket genom att kontinuerligt övervaka VAV-spjällpositionen och ställa in den för att öppna och justera det önskade luftflödet, vilket ständigt försöker minska kanaltrycket. 

Genom att minimera tryckförlusten drar vi inte bara fördelar av de lägre energiförbrukningen utan även av minimerat buller från fortsatt drift av VAVspjället som försöker kontrollera luftflödet.

Här är några av AIAS viktigaste egenskaper;

  • Separat fläkteffektoptimering för tillufts- respektive frånluftsfläkt med en enda central manöverenhet - AIAS Combox
  • Upp till 30 separata rum eller zoner med VAV-reglering
  • Praktiskt taget obegränsat antal centrala manöverenheter AIAS Combox kan kaskadkopplas
  • Minimerad fläkteffekt och statiskt tryck i kanalen, som precis täcker ventilationsbehovet
  • Webbgränssnitt, fjärrhantering
Följ oss på sociala medier
Feedback