Systemair

Ny filterstandard

I januari 2017 kom den nya globala teststandarden för filtertestning och bedömning, ISO 16890.

 

ISO 16890 är en ny testmetod för luftfilter

Jämförelse med EN 779

Den nya metoden för utvärdering av luftfilterelement fastställs med hänsyn till partikelklasserna PM1, PM2,5 och PM10, som även används som utvärderingsparametrar av WHO (Världshälsoorganisationen) och miljömyndigheter.

 

Den nya standarden klassificerar filter i 4 grupper

ISO16890 definierar testprocedurer och ett klassificeringssystem för luftfilter som används i generell ventilationsutrustning. Den nya standarden innebär för första gången en möjlighet till global harmonisering, eftersom den strävar efter att ersätta standarderna ASHRAE 52.2 (som är vanligast i USA) och EN779:2012 (som är vanligast i Europa).

 

Viktiga skillnader mellan ISO 16890 och befintliga standarder

  • De nya testprocedurerna efterliknar till stor del verkliga filterprestanda.

  • Klassificeringssystemet identifierar filterprestanda baserat på tre olika partikelstorlekar: <1 µm, <2,5 µm och <10 µm.

  • De nya testprocedurerna är på många sätt mer krävande i den nya standarden jämfört med tidigare metoder. Detta medför högre filterprestanda och därmed bättre inomhusluftkvalitet och hälsa.

     

Varför en ny standard?

Systemair förändrar filterdefinitioner enligt den nya standarden. I tabell 1.1 nedan visas tidigare definitioner i standarden EN 779 och motsvarande nya definitioner i standarden ISO 16890 samt en länk till en mer detaljerad presentation av standarden ISO 16890.

 

Systemairs urval av filterkvaliteter

Följ oss på sociala medier
Feedback