Systemair

Idag är jordens befolkning cirka 7,5 miljarder. Det betyder 7,5 miljarder levande luftkonditioneringsaggregat – för det är precis vad våra kroppar är.

Oavsett var vi andas in luft – i en 45-gradig öken eller i -45 grader på Nordpolen – försöker våra kroppar dra ner 37-gradig luft i lungorna. Våra kroppar är en av de äldsta och mest sofistikerade luftkonditioneringsanläggningarna. De behöver inga kompressorer, kylmedier eller andra komponenter för att behandla luften.

När Willis Carrier började jobba på Buffalo Forge Company 1901 efter avslutade studier på Cornell University och där konstruerade det första luftkonditioneringssystemet för ett tryckeri i Brooklyn kunde han inte ana hur uppfinningen skulle påverka all världens mänskliga samhällen. På grund av första världskriget sålde Buffalo Forge sin luftkonditioneringsdivision, och Willis startade Carrier Engineering Corporation tillsammans med sex kollegor och flyttade till Syracuse i delstaten New York.

Idag ser vi de största förändringarna i luftkonditioneringsbranschen sedan Willis Carriers tid

Vi kan se enorma förändringar hos tillverkarna av luftkonditioneringsutrustning vad gäller tekniker och kylmedier, huvudsakligen drivna av lagstiftning men även av en global strävan mot en grönare värld. Vi ser också hur fokus går från att bygga en enkel kylare eller värmepump till att erbjuda ett komplett, integrerat, kontrollerat och optimerat system för bättre inomhusluft.

Vi ser också en trend i moderna byggnader där belysningssystem och fönster integreras i energistyrningen av energieffektiva luftkonditioneringssystem. I framtiden kommer vi att se system som styr all utrustning och alla maskiner som påverkar kyl- eller värmebelastningen på en byggnad.

Det är en stor utmaning för alla tillverkare i klimatanläggningsbranschen, eftersom de som endast tillverkar enheter för ventilation, för kylning eller för uppvärmning inte kommer att finnas kvar länge till. Vi ser redan hur konglomerat – främst från USA och Asien – diversifierar sin verksamhet till alla områden som rör kvaliteten på inomhusluft och blir specialister på uppvärmning och ventilation. De har vanligen en bakgrund inom kylare och värmepumpar. Senaste nytt på marknaderna är att de större företagen blir större, medan de små och huvudsakligen familjeägda och familjestyrda företagen tas över av konglomeraten.

För att minska den globala uppvärmningen finns globala förordningar som ålägger tillverkare av kylare och värmepumpar att minska de direkta och indirekta CO2-utsläppen.

I Europa föreskriver Erp-direktivet minimigränser för säsongseffektivitet, med olika partier för kylning, uppvärmning, komfort och processtillämpningar. Detta är ett minimikrav för att marknadsföra energiförbrukande produkter inom EU. Den direkta följden är en förbättring av energiprestanda hos nyinstallerade produkter.

Det började med CFC och övergick till HCFC-köldmedier – båda påverkar atmosfären genom att de förstör ozonskiktet och bidrar till den globala uppvärmningen – och tack vare Montrealprotokollet övergick luftkonditioneringsvärlden till HFC som inte har någon ozonförstörande effekt.

När f-gasförordningen började gälla i EU parallellt med andra förordningar i övriga världen började den fjärde köldmedierevolutionen för luftkonditioneringsbranschen. Utmaningen består i att minimera den globala uppvärmningen med ett utfasningsprogram och minska f-gasutsläppen med 21 % till år 2030. Det kommer att bli möjligt med nya generationer av syntetiska köldmedier (HFO-ämnen) eller naturliga köldmedier.

Olika alternativ finns för köldmedier med lågt, medelhögt eller högt arbetstryck, men parallellt med den lägre globala uppvärmningseffekten – GWP – uppstår nya utmaningar: antändlighet, effektivitet, arbetstryck och toxicitet. Hela tekniken blir mycket mer komplex!
För tillämpningar med större kapacitet är det vanligaste köldmediet R134a (HFC/GWP = 1 430)

De huvudsakliga alternativen till R134a är:

  • R513A (HFO / GWP = 631)
  • R1234ze (HFO / GWP = 6)
  • R1234yf (HFO / GWP = 4)

För enheter med liten och medelstor kapacitet används vanligen R410A (HFC/GWP = 2 088)

De huvudsakliga alternativen till R410A är:

  • R452B (HFO / GWP = 676)
  • R454B (HFO / GWP = 467)
  • R32 (HFO / GWP = 675)

De viktigaste naturliga köldmedierna som passar för luftkonditionering är:

  • R290 / Propan (HC / GWP = 3)
  • R717 / Ammoniak (GWP = 0)

Generellt behöver luftkonditioneringsbranschen gå mot köldmedier med lägre GWP eller till en högre andel naturliga köldmedier, vilket vi redan ser i de nordiska länderna. 

Hela luftkonditioneringsbranschen blir grönare i två hänseenden:

1. Grön tack vare högre effektivitet hos själva enheterna
2. Grön tack vare lägre GWP-värden hos köldmedierna som används

Förändringen är utmanande men är också en stor möjlighet!

AC är EACY!

Michael Bauer
AC Segment Director
Systemair

Följ oss på sociala medier
Feedback