Systemair

Hur har digitaliseringen påverkat Systemairs produkter och lösningar?

”Alla dagens ventilationssystem har elektroniska styrsystem som styr, reglerar och övervakar. Mer utvecklad digitalisering leder till att fler mjukvarufunktioner integreras i digitala styrsystem så att användarna kan styra och övervaka systemen eller se och diagnostisera fel från datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Vi jobbar aktivt för att utveckla konkurrenskraftig mjukvara och system för våra produkter.”

Hur påverkas ventilationssektorn av Internet of Things (IoT)?

”Antalet nätuppkopplade enheter i samhället ökar kraftigt, och intelligenta byggnader blir allt vanligare. I framtiden kommer IoT-baserade ventilationssystem att kunna samla data från olika källor och fatta egna beslut från befintliga data om närvaro i olika rum, temperatur, luftfuktighet, isolering, luftkvalitet med mera för att skapa ett optimalt inomhusklimat i varje rum. Utifrån sammanställd information skickar systemen automatiskt varningar och utlöser andra händelser som förenklar service och underhåll. Det som behövs är fasta eller trådlösa nätverksanslutningar, sensorer som registrerar händelser i produkterna och byggnaderna samt smart mjukvara.”

Hur gynnas vi av den här trenden?

”Det finns en mängd fördelar. Service och underhåll blir enklare att hantera. Systemen kan övervakas på distans med kompletterande lokala inspektioner. Driften kan optimeras vilket sänker kostnaderna och effektiviserar energianvändningen. Ventilationssystemens beteende blir lätt att övervaka – inomhusklimat, energiförbrukning med mera. Dessutom kan data från systemet samlas in och användas för att utveckla nya ventilationsprodukter.”

Vilka andra spännande saker väntar runt hörnet inom reglerverksamheten?

”Tidigare jobbade Systemairs avdelningar enskilt med att utveckla styr- och övervakningssystem, mjukvara och olika slags digitala verktyg. Ett samordningsprojekt pågår i Europa just nu, där syftet är att ta fram gemensamma strategier för att utveckla elektroniska och digitala styr- och övervakningssystem och mjukvara. Av konkurrensskäl är det viktigt att dra åt samma håll och utnyttja de olika kompetenserna i företagsgruppen på bästa sätt. Vi planerar också att anlägga ett kompetenscentrum i Skinnskatteberg. Och vi fortsätter att utveckla vår mjukvara och våra produktvalsprogram så att de täcker in alla produktgrupper.”

Vad hoppas du att samarbetet inom koncernen ska leda till?

”Att vi framöver jobbar med gemensamma tekniska och digitala plattformar. På så sätt kan vi förbättra samordningen av olika produkter i ett ventilationssystem och skapa villkor för automatisk datadelning mellan dem.”

Hur skapar Systemair kundfördelar utifrån möjligheterna som digitalisering innebär?

”Som företag har vi tidigare i hög grad varit beroende av produktkataloger. Med omkring 9 000 produkter blir det ibland svårt för kunden att välja. Mot bakgrund av detta har vi utvecklat användarvänliga digitala hjälpmedel för produktval och arbetet fortsätter. Vi har också börjat använda virtuell och förstärkt verklighet (VR respektive AR) för att öka förståelsen för våra produkter och tekniska lösningar. Digitaliseringen skapar många nya och spännande möjligheter för oss och våra kunder!

Ralf Bergne
Product Area Director
Control Systems
Systemair

Följ oss på sociala medier
Feedback