Systemair

Evakuering av brandrök med jetfläktar i biltunnlar

Röktest bekräftar ventilationskoncept. Jämn aktivering upprätthåller funktionen.

Den hemska mardrömmen är att fastna i en vägtunnel där en brand uppstått efter en olycka. Designen för den norra delen av Katzenbergtunneln på motorväg A3 i Tyskland innebar en extra stor utmaning. Den svagt s-formade, 570 meter långa tunneln har en höjdskillnad på 22 meter i öst-västlig riktning. Det tekniska säkerhetssystemet i den nya tunneln behövde en ny konstruktion för att hantera de speciella topologiska och konstruktionstekniska villkoren. Vid brand arbetar jetfläktarna av rostfritt stål i minst 90 minuter vid 400°C, men i praktiken längre än så. Achim Wöhrle, key account manager på Systemair: ”Med de här fläktarna kan vi oftast hålla ut i minst 120 minuter. Det har bekräftats i våra tester.”

Tunnelröret har 25 st AJ 1000 TR-jetfläktar med 30 kW effekt vardera. De är installerade i fem grupper om fem. Det ger en total dragkraft på 900 N (newton).

Som ett första steg bekräftades konstruktörernas beräkningar i ett praktiskt test i Systemairs testrigg i Windischbuch. Ett röktest i själva tunneln – under noggrant överinseende av brandkåren – gav en slutlig bekräftelse på de teoretiska och praktiska antagandena. Alla 25 fläktar kan också reverseras så att systemet kan reagera på förändrat vindtryck och andra väderomslag. Här arbetar fläktarna fortfarande med ca 90 % kapacitet.

Normalt är jetfläktarna i Katzenbergtunneln avstängda. Den stadiga västvinden från dalen sörjer vanligen för den nödvändiga luftväxlingen. Vid brand startas fläktarna i jämn följd med lämpliga hastigheter och tar hänsyn till det naturliga luftflödet. Det skyddar fläktutrustningen och hjälper systemet att arbeta längre i händelse av brand.

 

Projekt: Katzenbergtunneln, motorväg A3 nära Würzburg i Tyskland
Koncept: Ventilation i motorvägstunnel
Produkt: 25 jetfläktar, typ AJ 1000 TR
Total dragkraft: 900 N
Planering: HBI Haerter GmbH, Heidenheim, Tyskland
Genomförande: GBI Gackstatter Beratende Ingenieure GmbH, Stuttgart, Tyskland

Följ oss på sociala medier
Feedback