Systemair

Produktfiler för CAD-ritningar

BIM (Building Information Models) är en intelligent modellbaserad process som ger stöd vid projektering, konstruktion och administration i byggprocessen.

Som en del i BIM levererar Systemair geometriska och i förekommande fall tekniska data för produkter att användas i projekteringen.

MagiCAD-användare kan ladda hem för det programmet en speciellt framtagen produktdatabas från www.magicad.com.

Övriga CAD-användare kan ladda hem DXF- och RFA filer (DXF- och RFA-filer för Systemairs produkter) för Revit. Dessa filer kan användas i de flesta på marknaden förekommande CAD-programmen. Ladda ner SystemairCAD.

 

 

Följ oss på sociala medier
Feedback