Systemair

Konfigurera Geniox med SystemairCAD

Geniox konfigureras enkelt med hjälp av SystemairCAD, ett konstruktionsprogram som garanterar att varje aggregat kommer att fungera optimalt.

När du konfigurerat ditt aggregat utför SystemairCAD ett antal beräkningar. Därefter sparas automatiskt teknisk dokumentation om aggregatet som en pdf-fil på din dator. 

Dokumentationen är en produktbeskrivning som bland annat innehåller tekniska data, ritningar, beräkningsresultat, diagram samt en komplett instruktionstext till ventilationskonsulter.

De skalenliga ritningarna från SystemairCAD kan exporteras till andra CAD- eller BIM-program som DXF- eller DMR-filer. Projektfiler kan öppnas direkt i AutoCAD med insticksprogrammet MagiCAD eller i Autodesk Revit med insticksprogrammet Revit. 

Du kan också göra LCC-kalkyler, skriva ut till 3D-dxf-filer eller skriva ut “live”-aggregat till MagiCad eller Revit.

Ladda ner SystemairCAD kostnadsfritt.

 

Välj det rätta luftbehandlingsaggregatet

Geniox finns i 14 storlekar med luftflöden från 0,2 - 9,5 m3/s. Tack vare den stora flexibiliteten hos Geniox kan aggregat konfigureras och optimeras för varje enskilt projekt med hjälp av SystemairCAD. Du kan göra det på egen hand genom att ladda ner SystemairCAD gratis från vår hemsida eller genom att kontakta ditt lokala säljkontor

I SystemairCAD kan du mata in aktuella driftsparametrar för din ventilationslösning. SystemairCAD kan också hjälpa dig med LCC-kalkyler samt skapa och exportera CAD-filer för användning i BIM. När du är klar med alla inmatningar får du en ritning tillsammans med data som t.ex. dimensioner, energiklass och ljudnivå.   

Så snart du har definierat och godkänt ditt aggregat i SystemairCAD är vi redo att tillverka det. Det är så vi kan hålla vår leveranstid nere och se till att du får rätt aggregat vid rätt tidpunkt. 

Enkel installation och service

Geniox levereras med all nödvändig dokumentation som hjälper dig att montera, installera och serva luftbehandlingsaggregatet. På aggregatet hittar du QR-koder som länkar dig direkt till alla instruktioner.

Geniox kan levereras med eller utan integrerat styr. Styrsystemet innehåller många funktioner, t.ex. larm, inställning av tid, driftsvärden och driftsstatus. Det är ett användarvänligt system med en extern kontrollpanel för alla inställningar. Kontrollpanelen kan placeras fritt i byggnaden. BMS-kommunikation är konfigurerad via kontrollpanelen.

Följ oss på sociala medier
Feedback