Systemair

Smart styrning av ventilationen sparar pengar och värnar miljön

Det smarta styrsystemet till SAVE är standard i alla våra bostadsaggergat i SAVE-serien och erbjuder helt nya möjligheter att justera in och reglera ventilationen i bostaden.

Lätt att använda

Kontrollpanelen levereras monterad i dörr alternativt löst beroende på aggregattyp och kan då monteras på vägg. Kontrollpanelen har ett användarvänligt gränssnitt där displayen visar luftflöde, temperatur, aktuell reglering och eventuella larm.

Funktioner

Alla funktioner kan ses på styrpanelens huvudsida och enkelt ändras vid behov. Du kan ha automatisk eller manuell eller någon av de förinställda funktionerna såsom Borta, Semester, Party, Vädring eller Eldstad som gör det mycket enkelt och snabbt att ställa in ventilation enligt dina personliga behov. Andra styrfunktioner såsom temperatur- kylåtervinning/frikyla, ECO-läge, BMS-anslutningar, behovsstyrning med avseende på relativ fuktighet – CO2 etc. kan enkelt ställas in från styrpanelen och garanterar ett perfekt inomhusklimat.

Smartphone-applikation

Styrpanelen med det användarvänliga gränssnittet ger full kontroll över ventilationen i ditt hem. Du kan komma åt systemet oavsett var du är via din smartphone genom att lägga till tillbehöret IAM (Internet Access Modul). Ladda ner appen för Android eller IOS så säkerställer du att du alltid har bästa möjliga inomhusluft, samtidigt som du hjälper till att spara energi. Menyerna har samma utseende vare sig du styr ditt aggregat via styrpanelen eller via din smartphone vilket gör att du alltid känner igen dig.

Förenklar för installatören

  • Fjärråtkomst, support och idrifttagning via Cloud (IAM tillbehör krävs)
  • Plug & play, enkel och snabb installation med start-upp-guide och färgpekskärm
  • Anslutningspunkt för installation av extern utrustning som externa spjäll, kanalvärmare, givare etc.
  • Larmfunktioner med inbyggd hjälptext

Ökar komforten och sänker kostnaden för slutanvändaren

  • Optimerad rumskvalité tack vare den intelligenta styrenheten med inbyggd behovsstyrning
  • Minskad energiförbrukning med EKO-läge
  • Förprogrammerade användarlägen för optimal driftspunkt
  • Gränssnitt med en modern touchdisplay i färg
  • Anslutning till enheten via internet (IAM tillbehör krävs)
Följ oss på sociala medier
Feedback