Systemair

Ventilering av brandgaser – vad gäller och vad måste man tänka på?

Ventilation en viktig del av byggnadens brandskydd

Ventilering av brandgaser är viktigt då det begränsar spridning av rök, värme och bränder inom byggnadsverket. Samtidigt möjliggör det räddningstjänstens arbete, säkrar flyktvägar och därmed, viktigast av allt, räddar liv.

De senaste fem åren (2015-2019) har Sverige haft 454 dödsbränder där 480 personer har omkommit1, siffror som är alldeles för höga.

Det är skillnad på Brandgasventilation och Fläkt-i-drift-lösning

Ventilering av brandgaser är en viktig del av byggnaders brandskydd. I BBR finns i vissa fall krav på Brandgasventilation2 – vilket innebär ett sätt att tömma byggnader på brandgaser. Ursprungligen använder endast termisk brandgasventilation, t.ex. luckor där röken evakueras genom de termiska stigningskrafterna och den termiska tryckökningen. Idag är det också vanligt att man ersätter luckorna med mekanisk brandgasventilation i form av särskilda brandgasfläktar.

Brandgasventilation ska inte förväxlas med fläkt-i-drift-lösningar, där allmänventilationssystemet används för att förhindra spridning av brandgaser mellan brandceller3.

Lite förenklat kan man säga att BBR:s krav på brandgasventilation gäller trapphus, källare och vind i byggnader som är minst tre våningar höga4. Även för hisschakt anger BBR Brandgasventilation som en lösning där man tömmer hisschaktet på brandgaser för att förhindra spridning mellan brandceller genom hisschaktet.

Kraven för brandgasventilation som ställs i BBR uppfylls när en produkt som är testad, godkänd och certifierad enligt standarden SS-EN-12101-3 väljs. I den standarden framgår också att en brandgasfläkt inte får regleras i läge brand. Det omöjliggör alla former av hastighetsreglering, som t.ex. tryckreglering av brandgasfläktar.

I tekniska beskrivningar som följer AMA VVS & Kyla skiljs brandgasventilation och fläkt-i-drift-lösningar åt genom att de skrivs under olika kapitel. Fläktar för fläkt-i-driftlösningar skrivs under det ”vanliga” AMA-kapitlet för fläktar - QE. Här krävs alltid analytisk dimensionering, men det finns inga krav på fläkt godkänd enligt SS-EN-12101-3, utan endast analytiskt fastställda krav (temperatur, tid, styrning mm). Valet av fläkt kan vara en brandgasfläkt eller en högtemperaturfläkt. Det är viktigt att det framgår vilka krav fläkten måste uppfylla. Fläktar för brandgasventilation enligt BBR (eller analytisk dimensionering) skrivs under ett eget AMA-kapitel - QEH.1

Dimensionering

Vad gäller dimensionering av brandgasventilation så finns tydliga dimensioneringsregler för termisk brandgasventilation i BBR, men där sägs ingenting alls om dimensionering av mekanisk brandgasventilation (brandgasfläktar). Där krävs istället analytisk dimensionering enligt handböcker eller datorsimuleringar. För fläkt-i-drift-lösning krävs alltid analytisk dimensionering.

Viktigt att tänka på vid dimensionering är hur fläkten startas. Om den startas manuellt av räddningstjänsten (vilket är det vanliga för trapphus, källare och vind) ställer räddningstjänsten upp dörrar ut och tillgången till uteluft som ska ersätta den luft fläkten sugit ut (ersättningsluft) är praktiskt taget fri. Vid automatisk start måste däremot hänsyn tas till ersättningsluft – både varifrån den ska tas och vilket tryckfall den genererar.

Undertrycket i byggnaden får inte heller bli för stort. Den största kraft som får krävas för att öppna dörrar är 150 N. Det klarar man vid undertryck om 100 Pa eller lägre.

Funktionsprovning

Många tror felaktigt att funktionsprovning av fläktar kan ske på samma sätt som av brand-brandgasspjäll, alltså att det räcker att kort slå på- och av fläktarna. Dock testar en sådan manöver bara att fläkten är strömförsörjd och att den börjar sin uppstart. För att pröva funktionen krävs att fläkten är i drift så länge att smörjoljor och lager hinner bli varma, och att man kan försäkra sig om att fläkten låter som den ska. Missljud är ofta tecken på att fläkten börjar bli dålig och den kan behöva bytas.

Funktionsprovning rekommenderas 4 gånger per år med 6 månader som längsta acceptabla intervall5. (Eftersom det ofta handlar om ganska höga flöden av ouppvärmd uteluft finns alltså möjligheten att välja bort funktionsprovning under årets kallaste månader…)

Val av fläkt för brandskydd

Här nedan finns sammanfattat vad som gäller och vad man behöver tänka på vid val av lösning för ventilation av brandgaser. Genom att besvara frågorna och välja rätt väg genom flödesschemat kan avgöras vilken typ av ventilationslösning för brandskydd som behövs.

Vägledande frågor:

 1. Vad ska fläkten användas till?
 2. Var ska den placeras?
 3. Vilken funktion ska fläkten ha?

Applikationer:

Källare

Hisschakt

Trapphus

Annat

Fläkt-i-idrift

 

Checklista val av fläkt för brandskydd

 • Behöver du brandgasventilation (BGF/AMA kapitel QEH.1) eller räcker det att ventilera brandgaser (Fläkt i drift/AMA kapitel QE)
 • Källare, trapphus, hisschakt och vindar kräver ofta brandgasventilation
 • Hur startar fläkten – styr behovet av ersättningsluft. Vid automatisk start får inte dörröppningskraften bli för hög -> max 100 Pa undertryck.
 • Tryckfallet för ev. ersättningsluft måste ingå i tryckfallet fläkten dimensioneras för
 • Funktionsprovning 10-15 minuter
 • En brandgasfläkt för brandgasventilation får inte regleras i läge brand

Systemair har kunskapen och produkterna du behöver

Det är uppenbart att det är mycket att tänka på vid val av brandgasfläkt, men vi på Systemair kan brandgasfläktar. Vi har ett stort urval av brandgas- och högtemperaturfläktar som passar de flesta applikationer och miljöer där säkerhet och kvalité är av största vikt.

Systemairs omfattande produktsortiment erbjuder lämpliga lösningar för alla krav:

 • certifierade brandgasfläktar för brandgasventilation och högtemperaturfläktar för fläktar i drift.
 • centrifugalfläktar och axialfläktar
 • fläktar för tak-, kanal- och väggmontering
 • Flöde från 140 l/s till 60 m³/s.

Vår produktbredd gör det enkelt för dig att hitta rätt fläkt för brandskydd och vi hjälper dig gärna att välja rätt, både vid brandgasventilation och vid fläkt i drift.

Detaljerad information om våra produkter finner du i katalogen.


1 Källa Brandskyddsföreningen (2015-2018) och MSB (2019)
2 BBR 5:732.
3 BBR 5:2552
4 Gäller byggnader med stort skyddsbehov – Skyddsklass 1 (Br1), Gäller byggnader om minst tre våningar, men även vissa tvåvåningsbyggnader, om t.ex. samlingssal finns på båda våningarna. Endast trapphus som räddningstjänsten använder omfattas.
5 Handböcker och SS-EN-12101-3

Kontakt

Ost/Norr Syd Väst Mitt
Teknisk säljare Teknisk säljare Teknisk säljare Teknisk säljare
Åsa Sölvhammar Svante Grahn Andreas Braw Fredrik Hillborg
Tel. 08 55 44 26 14 Tel. 040 42 99 06 Tel. 031 337 54 03 Tel. 0222 440 76
Mob. 070 512 08 05 Mob. 070 262 02 70 Mob. 070 294 17 70 Mob. 070 371 40 76
asa.solvhammar@systemair.se svante.grahn@systemair.se andreas.braw@systemair.se fredrik.hillborg@systemair.se
Följ oss på sociala medier
Feedback