Systemair

Optimalt inomhusklimat för skolmiljöer

Undersökningar visar att kvaliteten på luften i klassrummen påverkar de akademiska resultaten. Tiden då temperatur och syrenivå kontrollerades genom att öppna och stänga fönster är förbi. Ju tätare våra byggnader blir desto större blir behovet av mekaniskt kontrollerad luftkonditionering. Det här är ett faktum som måste finnas med i planeringen av renovering och nybyggnation av skolor.

I skolmiljön vistas många personer samtidigt under en koncentrerad del av dygnet i hög kontrast mot resterande tider på dygnet.

Läs denna "Bra att veta"-artikel för mer information.

Följ oss på sociala medier
Feedback