Systemair

Behovsstyrd ventilation - AIAS

AIAS lyfter effektiviteten i ditt behovsstyrda ventilationssystem till en ny nivå

Att behovsstyra ventilationen är ett kraftfullt verktyg för att påverka inomhusklimatet. Det kan innefatta temperatur, tryck, fuktnivå, koldioxidhalt eller partikelinnehåll. Metoden har använts sedan många år i olika typer av byggnader såsom kontor, idrottshallar, sjukhus och bostäder.

På Systemair strävar vi alltid efter hög kvalitet men också att produkter och system ska vara effektiva. AIAS tar ditt behovsstyrda system till en ny nivå. Systemet ger full överblick med en kommunikationspanel för injustering, drift och underhåll samt BMS-integration.

Effektiv behovsstyrning av ventilationen

Det traditionella konceptet bra luftkvalitet med hjälp av behovsstyrd ventilation blir nu ännu effektivare. Tillför bara precis så mycket luft till rummet som erfordras i varje ögonblick. Åstadkom minimala störningar som exempelvis oönskat ljud i varje ögonblick. Leverera endast så mycket bra luft som det behövs till respektive rum i varje ögonblick. Lägg endast så mycket energi som behövs för att leverera tillräckligt med bra luft till respektive rum i varje ögonblick.

Förutom nöjda användare får du en nöjd fastighetsägare som endast spenderar precis nödvändiga resurser i projektering, installationer samt drift- och underhåll och ändå får ett effektivt ventilationssystem.

Följ oss på sociala medier
Feedback