Systemair

Industri

Optimal inomhusluft för industri kan vara en lönsam investering

Ventilationslösningen kan och bör garantera att personalen i produktionen har en komfortabel arbetsmiljö.

I industriella miljöer har man ofta att beakta höga takhöjder. Det innebär vintertid att man har en utmaning i att få ner den varma luften till golvnivån. Utformning av värmekällor måste därför göras med omsorg om detaljerna.

Rätt utformning bidrar till bra luftkvalitet och rätt temperatur vilket i sin tur ger en effektivare produktion och lönsamheten ökar. Systemair har lösningar för såväl omblandande som deplacerande ventilation och valet beror på verksamhet och byggnadsutformning.

Systemairs produkter är utformade för arbete i tuff miljö, kvalitetskontrollerade och testade såväl i fabrik som hos externa certifieringsorgan. Produkterna arbetar bra tillsammans i system och lösningarna är lätta att sköta och underhålla. Allt tillsammans ger i slutändan energieffektiva installationer.

Om du har projekt där förorenad eller explosiv luft förekommer har vi även lösningar för det.

Kontakta alltid Systemair om du vill rådgöra kring hur ventilationen skall lösas i ditt industriprojekt.

Följ oss på sociala medier
Feedback