Systemair

Datacenterkyla

Datacenterbranschen växer snabbt och är ett område där man fokuserar mer och mer på effektivitet och maximal drifttid. Med högre kapacitet och mer kompakt utrustning ökar behovet av energieffektiv kylning av it-utrustningen.

De effektivaste datacentren använder produkter och innovativ teknik som kan nå PUE-tal (Data Usage Effectiveness) nära 1,0 och fokuserar på ERE. Detta för att återvinna så mycket energi som möjligt i alla typer av omgivningar och klimatzoner.

Säkerställ hög kvalitet och spara pengar

Kylning är den största kostnaden för ett datacenter. Med mer kapacitet och ökad kompakthet ökar behovet av energieffektiv kylning av it-utrustningen.

Systemair hjälper dig att upprätta och underhålla heltäckande HVAC-lösningar för att maximera effektiviteten på ditt datacenter.

För mer information om datacenterkyla:

Pär Johansson
0222 441 41
E-post

Fredrik Bjurhem
011 470 12 76
072 508 33 30
E-post

Anders Ruona
0222 440 79
E-post

Följ oss på sociala medier
Feedback