Systemair

Bostadsventilation

Allt ett effektivt ventilationssystem behöver.

Ett effektivt, teknologiskt välutvecklat ventilationsaggregat är kärnan i varje avancerat bostadsventilationssystem. Men funktionen och användartillfredsställelsen är alltid beroende av det kompletta systemet.

Det är den optimala interaktionen mellan ventilationsaggregatet, rätt tillbehör (t.ex. intelligent styrning), kanalsystemet och tilluftsdonen som bidrar till systemets effektivitet och prestanda. Hos Systemair hittar du alla komponenter du behöver - med bästa kvalitet, noggrant testade och perfekt anpassade till varandra. Systematisk excellens!

SAVE - för optimalt inomhusklimat

Ventilationen i bostadsfastigheter har som funktion att extrahera smutsig luft och tillföra frisk luft utifrån.

Så här fungerar din bostadsventilation: Från kök och badrum transporterar ditt ventilationssystem avluft ut ur byggnaden. Beroende på vilket system du har kan en värmeväxlare återvinna värme från avluften innan den skickas ut och samtidigt kommer frisk luft in utifrån och filtreras innan den skickas in i byggnaden.

Om det behövs kan en värmeväxlare förvärma den kalla luften utifrån genom att återvinna värmen från avluften. Den friska luften strömmar sedan genom öppningar i dörrar och spjäll ut i övriga utrymmen. På det här viset får du ett optimalt luftflöde och ett behagligt inomhusklimat.

Med energiåtervinning

Högeffektiv ventilation i utrymmen med roterande värmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare. Klicka här för att läsa mer

 

Styrning med SAVE Touch

Alla bostadsaggregat i SAVE-serien är utrustade med ett intelligent styrsystem med unik touch-skärm och smartphone-känsla.
Läs mer om vårt styrsystem SAVE Touch här.

Följ oss på sociala medier
Feedback