Systemair

För installatören ger SAVE Touch styrsystem följande fördelar:

  • Fjärråtkomst, support och idrifttagning via Cloud (App)
  • Plug and play och enkel installation med startguiden och färgpekskärm
  • Anslutningsbox med enkel installation av extern utrustning som brandspjäll, fönsterluckor, sensorer etc.
  • Självinstruerande larmfunktion med inbyggd hjälp

För slutanvändaren ger Touch styrsystem följande fördelar:

  • Optimering av luftkvaliteten i rummet genom intelligenta styrfunktioner
  • Minskad energiförbrukning med ekoläge
  • Fördefinierade användarlägen för optimal driftspunkt
  • Gränssnitt med en modern pekskärm i färg
  • Anslutning till aggregatet via internet (tillbehör krävs)
Följ oss på sociala medier
Feedback