Systemair

SAVE har utökats med VTC 500

Ett nytt bostadsaggregat med effektiv motströmsvärmeväxlare och det intelligenta styrsystemet SAVE Touch.

Vi presenterar stolt ett nytt ventilationsaggregat i SAVE-serien, SAVE VTC 500. VTC 500 är ett energiåtervinningsaggregat designat för ventilerade utrymmen upp till cirka 400 m2.

SAVE VTC 500 är tänkt att installeras på vägg i tvättstuga eller förråd.

SAVE VTC 500 har vitlackerade dubbelmantlade paneler och ett avancerat styrsystem. Aggregaten är utrustade med en högeffektiv motströmsvärmeväxlare. Energisnåla fläktar med EC-motorer samt filter med låga tryckfall minskar energiförbrukningen och ger lågt SFP-värde (Specific Fan Power) samt låg ljudnivå. Den inbyggda fuktsensorn i frånluften används för behovsstyrning av luftflödet.

Alla inställningar och funktioner är tillgängliga från SAVE Touch-panelen som är integrerad i fronten. Panelen är i form av en färgpekskärm med ett användarvänligt gränssnitt. Det är möjligt att ansluta en eller flera externa kontrollpaneler. Kontrollpanelen har separata användarnivåer för auktoriserade installatörer och servicepersonal.

Kontrollpanelens startsida visar information som luftflöde, temperatur, luftkvalitet och aktiva funktioner. Du kan välja mellan MANUAL och AUTO-läge eller välja önskade inställningar från de förkonfigurerade användarlägena.

AUTO-läget i SAVE Touch har många funktioner tillgängliga som styr luftflödet med avseende på CO2, närvaro, luftfuktighet, schema etc. Behovsstyrningen ger effektiv ekonomisk drift och säkerställer bästa luftkvalitet. SAVE VTC 500 kan säkerställa konstant tillufts- och frånluftsflöde (CAV) med tillbehörssatsen som består av en tvåpunktstryckgivare, som är monterad direkt på huvudkortet. Inga externa komponenter krävs för CAV-funktionen eftersom erforderliga tryckuttag redan är installerade i aggregatet på fabrik.

Larmsymboler indikerar eventuella funktionsfel och ger varningar direkt om något behöver justeras.

SAVE VTC 500 har en automatisk avfrostningsfunktion som kan ställas in i 3 olika lägen beroende på inomhusmiljön och utomhusförhållandena. Utan förvärmare i småhus där obalanserat luftflöde inte accepteras fungerar aggregatet ner till -5 °C. Utan förvärmare när obalans tillåts fungerar aggregatet ner till -15 °C. Under -15 °C behövs en förvärmare.

SAVE VTC 500 kan kompletteras med en inbyggd elektrisk förvärmare.

Aggregatet är försett med ett anslutningskort som har förkopplade ingångar och utgångar för enkel installation och inställning av externa sensorer samt för externa värmare / kylare.

Aggregatet levereras med panelfilter med lågt tryckfall:

  • Tilluftsfilter F7 / ePM1 60%
  • Avluftfilter M5 / ePM10 50%

Påsfilter F8 / ePM1 70% för tilluften finns både som tillbehör och filtersatser.

De viktigaste egenskaperna:

  • Hög energieffektiv motströmsväxlare och fläktar med EC-teknik.
  • Behovsstyrning med den inbyggda fuktighetssensorn ingår som standard
  • CAV tillgängligt som inbyggt tillbehör
  • Den inbyggda elektriska förvärmaren finns som tillbehör
  • SAVE Touch styrsystem med pekskärm och startguide för enkel idrifttagning
  • Anslutningskort för enkel åtkomst
  • Modbus-kommunikation RS-485 som standard
  • Internetanslutningsmodul som tillbehör
Följ oss på sociala medier
Feedback