Systemair

Klimatneutral el från vindkraft

Vi är mycket glada över att Systemair i Sverige har fått möjligheten att använda sig av klimatneutral el från vindkraft.

Systemair i Sverige kommer att använda sig av klimatneutral el från vindkraft under perioden januari 2020 till december 2022.

Klimatneutral innebär att livscykelutsläppen av växthusgaser som elen ger upphov till kompenseras, med Gold-Standard-märkta utsläppsreduktioner som utfärdats för utbyggnad av förnyelsebar produktion.

Detta är ett fortsatt led i vår arbete med hållbarhet där vi värnar om vår omgivning, natur och miljö. Detta är en av många planerade förbättringar vi kommer att genomföra de närmaste åren.

Följ oss på sociala medier
Feedback