Systemair

VEF är en ny serie utrymmessnåla kryddhyllefläktar med energieffektiv EC-teknik avsedda att installeras i skåpet över spisen.

Läs mer

De nya fläktarna uppfyller de kommande kraven i ErP 2020.

Läs mer

OPTIMA-LV-R

VAV-spjäll avsett främst för flödesreglering vid låga lufthastigheter ner till 0,2 m/s.

Läs mer

Sometimes things just click. Vi har alla upplevt när något känns rätt redan från början. Så kändes det när vi tog fram Geniox, vår nya generation...

Läs mer

Nu har vi utökat sortimentet med VTR 700, med ny roterande värmeväxlare och med SAVE Touch kontrollpanel och touchdisplay. Dessutom sitter nu...

Läs mer
Följ oss i våra sociala kanaler
Feedback