Systemair

SAVE Touch fördelar

SAVE Touch förenklar för installatören:

  • Fjärråtkomst, support och idrifttagning via Cloud (IAM tillbehör krävs)
  • Plug & play, enkel och snabb installation med start upp guide och färgpekskärm
  • Anslutningspunkt för installation av extern utrustning som externa spjäll, kanalbatterier, givare etc.
  • Larmfunktioner med inbyggd hjälptext

SAVE Touch ökar komforten och sänker kostnaden för slutanvändaren:

  • Optimerad rums kvalité genom en intelligent styrenhet med inbyggd behovsstyrning
  • Minskad energiförbrukning med EKO läge
  • Förprogrammerade användarlägen för optimal driftspunkt
  • Gränssnitt med en modern touchdisplay i färg
  • Anslutning till enheten via internet (IAM tillbehör krävs)
Följ oss på sociala medier
Feedback