Log in

An error occured while logging in. Please try again later. ×
Ошибка входа

Для использования системы e-sales необходимо быть зарегистрированным дистрибьютором.

Fire dampers

Požární klapka je požární uzávěr vzduchotechnického potrubí vyrobený tak, aby list klapky na základě mechanického, teplotního nebo elektrického impulsu uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a kouře. Nabízíme požární klapky do kruhového i hranatého potrubí.

×
×
×
×
×
×
×