Systemair

Wentylacja Tuneli drogowych

Wentylacja tuneli drogowych jest niezbędna aby rozcieńczyć zanieczyszczenia z pojazdów - jak tlenku węgla (CO), Tlenki azotu (NOx) i sadzy (cząstki materii) - w celu zachowania akceptowalnej jakości powietrza dla użytkowników.

Równie ważne jest kontrolowanie pożaru w tunelach. System wentylacyjny musi być tak zaprojektowany i dobrany, aby zapewnić wystarczającą prędkość i kierunek przepływu powietrza  w celu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła w przypadku pożaru.

Systemy wentylacji mogą być konfigurowane w zależności od różnych kluczowych elementów, takich jak: długość tunelu, kierunek ruchu, gradient, przepływ powietrza, wielkość pożaru i scenariusz pożarowy, itp.

Systemair oferuje wiedzę techniczną w zakresie projektowania systemów wentylacji, dostarcza materiały eksploatacyjne oraz wspiera użytkownika na etapie montażu i uruchomienia systemu.

Więcej na temat naszych produktów: Wentylacja Tuneli drogowych pół-poprzeczna

Więcej na temat naszych produktów: Wentylacja Tuneli drogowych poprzeczna

Dołącz do nas!
Feedback