Systemair

Wentylacja Metra i Tuneli Kolejowych

Podziemne systemy transportowe i kolejowe stają się coraz częstsze, ponieważ umożliwiają szybki czas tranzytu podczas transportu dużej liczby użytkowników. Sieć szybkich pociągów, a także standardowe koleje są coraz częściej przekazywane do podziemnych tuneli w celu złagodzenia wpływu na środowisko.

Obie aplikacje wymagają szybkości wentylacji. W Metrze napływ dużej liczby ludzi i obecność poruszających się pociągów generują redukcję tlenu, wzrost temperatury i zanieczyszczenia. Wentylacja mechaniczna jest wtedy wymagana do osiągnięcia niezbędnej wymiany powietrza i zapewnienia użytkownikom komfortu w podziemnych systemach kolejowych. Systemy wentylacyjne mają drugi, a nawet ważniejszy cel. Ma to na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa w razie pożaru. W celu stworzenia bezpiecznego i czystego środowiska dla ewakuacji jest uruchamiana wentylacja mechaniczna, zarówno w tunelach jak i na stacjach. W przypaku kolei wentylacja tuneli jest głównie przeznaczona do sytuacji awaryjnych, w których konieczne jest kontrolowanie rozprzestrzeniania się dymu i tworzenie bezpiecznych obszarów i czystego środowiska dla użytkowników.

Urządzenia do wentylacji sa identyczne, jak w przypadku wentylacji poprzeczne oraz pół-poprzecznej. Czytaj więcej tutaj.

Obszary bezpieczeństwa

W tunelach drogowych, metra i kolejowych, tam gdzie są przewidziane bezpieczne obszary, Systemair może zapewnić pełny pakiet produktów, aby zaspokoić potrzeby. Bezpieczne miejsca są często pod ciśnieniem, a odpowiednie wentylatory, kratki, przepustnice i klapy przeciwpożarowe mogą być użyte do wytworzenia wymaganego nadciśnienia, zwykle od 30 do 80 Pa.

Dołącz do nas!
Feedback