Systemair

Optymalna jakość powietrza wewnętrznego

Badania wykazują, że jakość powietrza w salach lekcyjnych ma wpływ na wyniki w nauce uczniów. Do lamusa odeszły czasy, kiedy to temperatura i poziom CO2 w klasach były kontrolowane przez otwieranie i zamykanie okien. Obecnie budynki wykonuje się bardziej szczelne, co wymaga stosowania mechanicznej i kontrolowanej wentylacji w celu zapewnia odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach. Fakt ten należy wziąć pod uwagę przy planowaniu remontów i prac budowlanych obiektów szkolnych. 

Środowisko szkolne to głównie duże pomieszczenia, w których znajduje się wiele osób o określonych porach dnia. Dlatego tak ważną rolę odgrywa tu odpowiednia wentylacja, aby zapewnić przepływ powietrza, a przede wszystkim odpowiednią jego jakość. 

 

Katalogi i broszury

Dołącz do nas!
Feedback