Systemair

Systemy różnicowania ciśnienia

Bezpieczeństwo i szybsza walka z pożarem

W przypadku pożaru, nie tylko dla ewakuujących się ludzi, dymy stanowią największe zagrożenie. Zagraża to także ekipom ratowniczym i utrudnia ich pracę. Dlatego elektronicznie sterowane systemy nadciśnienia nadają nowy wymiar ochronie przeciwpożarowej. Dzięki prostemu przełącznikowi strażacy mogą przełączać wentylatory nawiewu na maksymalną moc, ograniczając potrzebę stosowania mobilnych wentylatorów, a nawet czyniąc je niepotrzebnymi. Oznacza to, że elektroniczne systemy nadciśnienia nie tylko wspierają ochronę, ale także zapewniają dodatkowe zabezpieczenie  przed dymem dla ekip ratowniczych, nawet w wysokich temperaturach. Gwarantują one dobrą widoczność i umożliwiają szybsze dotarcie do źródła ognia.

Systemair jest wiodącą firmą, jeśli chodzi o łączenie technologii silników EC i technologii sterowania przetwornicą częstotliwości. Hermetyczny budynek z niskim przeciekiem stawia wyższe wymagania w zakresie planowania i realizacji koncepcji odprowadzania dymu. Przy projektowaniu systemu nadciśnieniowego znaczącą rolę odgrywają wentylatory oddymiające niezbędne do oddymiania w szybach wewnętrznych. Połączenie obu systemów - oddymiania i systemu nadciśnienia - w funkcjonującą koncepcję ogólną jest najnowszym osiągnięciem firmy Systemair.

Pomożemy Ci opracować idealne rozwiązania dla Twojego budynku.

Zalety elektronicznych systemów kontroli nadciśnienia

  • Szybsza ochrona własna: schody ewakuacyjne są zalecane, nawet jeśli dozwolone są inne ustalenia dotyczące dróg ewakuacyjnych i ratowniczych. Ewakuacja ludzi przebiega szybciej dzięki niezadymionej klatce schodowej ub klatce schodowej z mniejszą iloscią dymem - może zostać zmniejszone ryzyko paniki.
  • Szybsze ratowanie przez innych: w elektronicznych systemach nadciśnienia, wentylatory powietrza mogą zostać przełączone na maksymalną ilość powietrza za pomocą przełącznika strażackiego. Umożliwia to wywiew i odprowadzanie dymu, nawet przy wysokich temperaturach. Nadciśnienie na klatce schodowej przekracza ograniczenia standardów, a czasochłonna instalacja mobilnych wentylatorów, umożliwiająca przejrzysty widok, w wielu przypadkach nie jest konieczna.
  • Większa elastyczność podczas dzaiałań gaśniczych: mobilne wentylatory umieszczone w wejściu do budynku mogą stać się "niebezpieczeństwem potknięcia się" dla służb ratowniczych. Dzięki systemowi różnicowemu ciśnienia Systemair te wentylatory nie są potrzebne.
  • Wyższe bezpieczeństwo dla służb ratowniczych: wysokie prędkości powietrza w połączeniu z elektronicznie sterowaną wentylacją zmniejsza stężenie łatwopalnych gazów i gorącego powietrza w strefie. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia backdraftu i opóźnia wystąpienie flashover.
  • Wyższa ochrona budynku: z możliwością zwiększenia ustawionego ciśnienia za pomocą elektronicznego systemu nadciśnienia umożliwia szybszy dostęp dla strażaków. Zmniejsza to szkody pożarowe, które mogą być honorowane przez Ubezpieczyciela w niektórych przypadkach.
  • Niezawodność: na elektroniczne systemy nadciśnienia nie mają wpływu obciążenia wiatrem, pokrywy śnieżne ani zmiany ciśnienia spowodowane zimnym lub ciepłym powietrzem nawiewanym.
  • Redukcja kosztów budowy: otwory do wylotów powietrza nie są wymagane. Klapy i dodatkowe zabezpieczenia pogodowe zwykle nie są konieczne.
  • Obniżenie kosztów operacyjnych: brak kompleksowej regulacji lub czyszczenia mechanicznych przepustnic sterujących.
  • Stała precyzja podczas cyklu życia: elektroniczne systemy nadciśnienia automatycznie kompensują potencjalne wycieki spowodowane normalnym zużyciem budynku.
  • Swoboda architektoniczna: ogromne urządzenia końcowe lub wentylatory dachowe nie są wymagane.

Katalogi i broszury

Dołącz do nas!
Feedback