Systemair

Systemair tworzy precyzyjne systemy dostarczania i utrzymania stałego klimatu w obiektach medycznych.

Obiekty medyczne wymagają najlepszej jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ). Niezależnie od funkcji danego obiektu, świeże i czyste powietrze musi być ciągle dostarczane. Większe obiekty, jak np. szpitale składają się z kilku części, a każda z nich wymaga precyzyjnego i starannie wykonanego systemu wentylacji. Systemy oparte na urządzeniach i rozwiązaniach Systemair tworzą optymalny klimat w pomieszczeniach, który spełnia wymagania higieniczne. Ma to również bezpośrednie przełożenie na ekonomikę i efektywność całego systemu. 

Skorzystaj z naszego programu doboru produktów.
 

Odpowiednia jakość powietrza wewnętrznego

Produkty Systemair świetnie sprawdzają się w instalacjach stosowanych w opiece zdrowotnej. Dzięki odpowiednio dobranym urządzeniom dostarczane do pomieszczeń powietrze jest czyste i świeże, a częsta wymiana powietrza gwarantuje dobre samopoczucie i szybką rekonwalescencję pacjentów. Nasze produkty zadbają o odpowiednie warunki w pomieszczeniach, również w przypadku, gdy każde z nich ma inne wymagania. 

Gwarancja osiągnięcia efektywności energetycznej

Jeśli spojrzeć na efektywność energetyczną, można dużo zyskać dzięki wykorzystaniu urządzeń sterujących Systemair do systemów wentylacji i klimatyzacji. W badaniu przeprowadzonym w Szwecji wyniki wykazały, że około 40% całkowitego zużycia energii pochodziło z wentylacji. Pracując z urządzeniami z właściwą regulacją, można oszczędzać energię, utrzymując jednocześnie dobry klimat w pomieszczeniach.

Dołącz do nas!
Feedback