Systemair

Oddymianie klatki schodowej

Obowiązek stosowania systemów oddymiania klatek schodowych, podobnie jak systemów oddymiania garaży wynika z praktycznej realizacji polskich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) obiekt budowlany powinien być projektowany i budowany w taki sposób, żeby w razie wybuchu pożaru zapewnić bezpieczną ewakuację ludzi z budynku lub możliwość ich przetrwania podczas pożaru wewnątrz budynku. Zastosowane systemy bezpieczeństwa, jak chociażby wentylacja pożarowa powinna dodatkowo uwzględniać bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Ich zadaniem jest umożliwienie odprowadzania ciepła i dymu, a także toksycznych produktów spalania w taki sposób, aby zachować drożność pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych.

Dołącz do nas!
Feedback