Systemair

Klimatyzacja do budynków

Klimatyzację definiuje się jako proces obróbki powietrza w budynku, którego głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiednich parametrów użytkowych powietrza dostarczanego do pomieszczenia. Zapewnienie żądanych parametrów powietrza, takich jak jego temperatura czy wilgotność jest niezbędne ze względów higienicznych. Jakość powietrza w obiekcie ma również bardzo duży w pływ na samopoczucie użytkowników pomieszczeń, w związku z czym klimatyzacja jest coraz częściej montowana nie tylko w budynkach biurowych i użyteczności publicznej, ale również w naszych domach.

Klimatyzacja komfortu i klimatyzacja przemysłowa – różne typy klimatyzacji do różnych budynków

O wyborze typu klimatyzacji zależy przede wszystkim zadanie, jakie ma spełniać w obiekcie. W obiektach, w których klimatyzacja ma zapewniać dobre warunki dla użytkowników montuje się tzw. klimatyzację komfortu. W sytuacjach, kiedy klimatyzowanie pomieszczeń wynika z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków do prawidłowego przebiegu procesów technologicznych niezbędna okazuje się klimatyzacja przemysłowa.

Warto pamiętać również o szczególnych rodzajach klimatyzacji przemysłowej. Wyróżniamy tu m.in. klimatyzację pomieszczeń czystych, w których obowiązują zaostrzone wymogi co do czystości powietrza w pomieszczeniu. Klimatyzacja do budynków i pomieszczeń czystych to przede wszystkim rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Znajduje ona także zastosowanie w placówkach medycznych, takich jak szpitale. Innym przykładem szczególnego rodzaju klimatyzacji przemysłowej jest klimatyzacja precyzyjna, która umożliwia utrzymanie z bardzo dużą dokładnością zadanych parametrów powietrza takich jak temperatura i wilgotność.  

Dołącz do nas!
Feedback