Systemair

(copy 2)

Wentylacja zależna od potrzeb - Demand Controlled Ventilation - AIAS

AIAS podnosi efektywność sterowania wentylacją zależną od potrzeb na wyższy poziom.

Wentylacja sterowana po przez zapotrzebowanie jest potężnym instrumentem wpływającym na wiele aspektów jakości klimatu w pomieszczeniu, takich jak temperatura, ciśnienie, wilgotność, zawartość CO2 lub cząsteczek i inne. Od wielu lat nasi klienci i my możemy doświadczać tych korzyści jakościowych w budynkach użyteczności publicznej, biurach, halach sportowych, szpitalach, domach.

Systemair zawsze oznacza jakość, ale także wydajność. AIAS zwiększy efektywność kontroli klimatu na żądanie na wyższy poziom. Zapewnia prosty i pełny przegląd oraz interfejs komunikacyjny do uruchamiania, obsługi i konserwacji oraz integracji z BMS.

Wydajna wentylacja zalezna od potrzeb.

Tradycyjna koncepcja wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu uzyskana dzięki systemowi VAV zorientowanemu na zapotrzebowanie staje się znacznie wydajna. Doprowadzić do pomieszczenia tylko tyle powietrza, ile potrzeba, aby w każdej chwili zaspokoić zapotrzebowanie na jakość powietrza w pomieszczeniu. Generuje tylko tyle zakłócających efektów ubocznych sterowania przepływem powietrza, jak hałas, ponieważ nie można w każdej chwili zaspokoić zapotrzebowania na jakość powietrza w pomieszczeniu. Wytwarza tylko tyle wysokiej jakości powietrze, ile potrzeba, by zaspokoić rzeczywiste zapotrzebowanie na wentylację we wszystkich pomieszczeniach w dowolnym czasie. Używa tylko tyle energii, ile potrzeba do wytworzenia powietrza o wysokiej jakości, aby w każdej chwili sprostać wymaganiom wentylacji pomieszczeń.

Dołącz do nas na naszych
kanałach społecznościowych
Feedback