Systemair

Szkoła Króla Wilhelmina, Holandia

Zoetermeer, Holandia

W tym wielofunkcyjnym budynku w Zoetermeer w Holandii po jednej stronie budynku znajduje się Bank Krwi, a po drugiej stronie Szkoła Podstawowa. Do dostarczania świeżego powietrza do budynku wybrano cztery centrale wentylacyjne Topvex SR. 

Urządzenia Topvex SR są wyposażone w energooszczędną technologię EC, co oznacza, że ​​wentylatory zużywają około 15 do 20% mniej energii w porównaniu do standardowych silników asynchronicznych. Za pomocą wstępnie zaprogramowanych elementów sterujących można ustawić objętość powietrza, ciśnienie w kanale, temperaturę, odzysk ciepła / zimna i czasy pracy. Letnia nocna wentylacja służy do chłodzenia budynku w okresie letnim. Zainstalowano również wentylator dachowy TFSK firmy Systemair w celu odprowadzania zużytego powietrza z łazienek. Produkty dystrybucji powietrza Sinus zostały zainstalowane w szkolnej sali.

Dołącz do nas!
Feedback