Systemair

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Polska

Szczecin, Poland

Muzeum Narodowe w Szczecinie gromadzi zbiory archeologii, sztuki dawnej i współczesnej, historyczne, numizmatyczne, nautyczne oraz etnograficzne. Sprawuje opiekę nad blisko 150 tys. muzealiów i należy do grupy 7 polskich muzeów wyróżnionych w nazwie tytułem „narodowe” – ze względu na rangę i ponadregionalne znaczenie posiadanych zbiorów.

Odpowiednią jakość powietrza oraz komfort odwiedzających Salę Wystawową Świetlikowa w Muzeum Narodowym w Szczecinie zapewnia centrala wentylacyjna Geniox firmy Systemair.  

Dołącz do nas!
Feedback