Systemair

Broer B.V., Holandia

Creil, Holandia

Broer B.V. w Creil, w Holandii, specjalizuje się w produkcji roślin pierwszego roku, szalotkach i czosnku. Po zbiorach rośliny są przechowywane przez kilka miesięcy w drewnianych paletach. Dzięki pomysłowemu systemowi wentylacji powietrze jest wdmuchiwane w odpowiedniej temperaturze i przy odpowiedniej wilgotności przez skrzynie wzdłuż upraw. W ten sposób pozostają dobrze zachowane, dopóki nie zostaną dostarczone do Klienta. 170 wentylatorów Systemair zamontowanych na ścianie suszącej przedmuchuje powietrze długim wałem. Powietrze jest klimatyzowane za pomocą pompy ciepła. Każdy wentylator można regulować indywidualnie. Dzięki czujnikowi ciśnienia można odczytać stan powietrza dla każdego wentylatora.

Śledź nas w naszym
sieci społecznościowe
Feedback