Systemair

Emotech, Holandia

Enschede, Holandia

Emotech B.V. w Holandii jest specjalistą w dziedzinie przemysłowych farb proszkowych i instalacji do malowania na mokro. Emotech wykorzystuje wentylatory przemysłowe, zarówno w piecach do cyrkulacji ciepła, jak i w kabinach natryskowych do odsysania pyłu i par. Zwykle używają wentylatorów odśrodkowych, ale do niektórych zastosowań używają wentylatorów osiowych lub wentylatorów kanałowych produkcji Systemair.

Dołącz do nas!
Feedback