Systemair

Budynek DIFFER, Holandia

Eindhoven,  Holandia

Systemair dostarczył cztery centrale wentylacyjne do systemu klimatyzacji w budynku DIFFER w Eindhoven, w Holandii. W sumie centrale wentylacyjne nawiewają 134.500 m3/h powietrza i wywiewają 107.000 m3/hpowietrza. Kryteria certyfikacji BREEAM Excellent były punktem wyjścia dla tego projektu. Trzy centrale wentylacyjne są wyposażone w przeciwprądowy wymienniki ciepła, a czwarta w absorpcyjny wymiennik ciepła, dzięki czemu można osiągnąć wysoką sprawność odzysku ciepła. Ze względu na gazy znajdujące się w powietrzu wywiewanym z obszarów doświadczalnych, takich jak tlenek węgla, przepływy powietrza nawiewanego i wywiewanego są fizycznie oddzielne w centralach wentylacyjnych wyposażonych w płytowe wymienniki ciepła. Oddzielne przepływy powietrza zapewniają, że gaz nie dostanie się do innych miejsc w budynku. Przeciwprądowe wymienniki ciepła oraz nagrzewnice i chłodnice mają nałożoną dodatkową powłokę, co czyni je bardziej odpornymi na substancje agresywne. Powietrze zewnętrzne jest najpierw filtrowane przez filtry w obudowie ze stali nierdzewnej, aby utrzymać urządzenie w czystości. Każda centrala jest wyposażona w podwójne wentylatory, co nie tylko oszczędza miejsce, ale także zapewnia, że ​​w przypadku awarii centrale wentylacyjne będą nadal działać. Dodano również sekcje inspekcyjne pomiędzy nagrzewnicami i chłodnicami, co znacznie ułatwia czyszczenie central.

Copyright: Bram Lamers

Dołącz do nas!
Feedback