Systemair

Apartamentowiec Nowe Bojary, Polska

Białystok, Polska

Osiedle Nowe Bojary to zespół nowoczesnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na granicy historycznej dzielnicy Bojary. Całe przedsięwzięcie zostało zaprojektowane z myślą o wymaganiach i realnych potrzebach wszystkich mieszkańców. W ramach inwestycji powstało
11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na parterze i miejscami parkingowymi na kondygnacjach podziemnych.

Odpowiednie warunki wentylacji bytowej oraz pożarowej w garażu są spełnione dzięki kompletnemu systemowi dostarczonemu przez Systemair. System wentylacji strumieniowej dba nie tylko o odpowiednią ilość powietrza wentylacyjnego, ale również jest przeznaczony,
w przypadku zagrożenia pożarowego, do zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji i bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

W skład systemu wentylacji strumieniowej Systemair wchodzą:

 • Wentylatory główne oddymiające AXC(F), usuwające zanieczyszczone powietrze i dym poza obszar budynku.
 • Wentylatory strumieniowe oddymiające AJR(F), które nie tylko rozcieńczają zanieczyszczenia bytowe w garażu i tłoczą powietrze
  od punktów nawiewnych do wyciągu powietrza, ale również wspomagają działanie ekip ratowniczych w przypadku pożaru.
 • Klapy wentylacji pożarowej DKISMA, które umożliwiają przepływ odpowiedniej ilości powietrza w przypadku wentylacji bytowej
  i pożarowej. W warunkach pożaru dodatkowo zmniejszają zagrożenia wywołane ewentualnym pożarem dbając o odpowiednie wydzielanie stref pożarowych.
 • Tablice zasilające-sterujące SMOKE-CONTROL-SYS, które są sercem całego systemu, odpowiednio sterując pracą urządzeń,
  w zależności od zapotrzebowania.
 • Kompletny system powstawał w oparciu o Symulację CFD, która pozwoliła na zoptymalizowanie przyjętego rozwiązania projektowego.
Dołącz do nas!
Feedback