Systemair

Apartamentowiec Nowa Młynowa, Polska

Białystok, Polska

Apartamentowiec Nowa Młynowa to budynek o wysokości od 6 do 8 pięter z lokalami użytkowymi na parterze oraz dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym. Odpowiednie warunki wentylacji bytowej oraz pożarowej w garażu są spełnione dzięki kompletnemu systemowi dostarczonemu przez Systemair. System wentylacji strumieniowej dba nie tylko o odpowiednią ilość powietrza wentylacyjnego, ale również jest przeznaczony, w przypadku zagrożenia pożarowego, do zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji i bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

W skład systemu wentylacji strumieniowej Systemair wchodzą:
•    Wentylatory główne oddymiające AXC(F), usuwające dym poza obszar budynku.
•    Wentylatory główne bytowe AXC, usuwające zanieczyszczone powietrze poza obszar budynku.
•    Wentylatory napowietrzające AXC, kompensujące usuwany dym.
•    Wentylatory strumieniowe oddymiające rewersyjne AJR(F), które nie tylko rozcieńczają zanieczyszczenia bytowe w garażu i tłoczą powietrze od punktów nawiewnych do wyciągu powietrza, ale również wspomagają działanie ekip ratowniczych w przypadku pożaru.
•    Tablice zasilające-sterujące SMOKE-CONTROL-SYS, które są sercem całego systemu, odpowiednio sterując pracą urządzeń, w zależności od zapotrzebowania.

Dołącz do nas!
Feedback