Systemair

Program doboru central wentylacyjnych SystemairCAD

Najnowsza aktualizacja programu doboru dla central wentylacyjnych Systemair zawiera wiele nowości oraz centrale Geniox, DV, Topvex i DVCompact. 

» Pobierz i zainstaluj SystemairCAD (132 Mb)

Wtyczka do MagiCAD - także do Revit

Program doboru central wentylacyjnych SystemairCAD


SystemairCAD posiada specjalne wtyczki do oprogramowania CAD MagiCAD, dzięki czemu można łatwo podłączyć centralę wentylacyjną do kanałów wentylacyjnych na rysunku.

Pobierz i obejrzyj film pokazujący, jak z niego korzystać AutoCAD plug-in.

Pobierz i obejrzyj film pokazujący, jak z niego korzystać Revit plug-in.

Pobierz wtyczka do AutoCAD lub Revit.

Wymaga najpierw zainstalowania programu SystemairCAD.

Import modeli 3D do Autodesk Revit

SystemairCAD może wyeksportować plik DMR modelu 3D CAD.

Aby importować model 3D w Autodesk Revit, należy zainstalować wtyczkę. Wtyczkę importu wraz z instrukcjami jak ją zainstalować można pobrać za pomocą poniższego linku:
https://delivery.progman.fi/Delivery/Download/SearchProducts?searchStr=Systemair.

Celem połączenia jest dodanie urządzeń wentylacyjnych Systemair wybranych w programie SystemairCAD do projektu MagiCAD do Revit lub rysunku Revit.

Dołącz do nas!
Feedback