Systemair

SYSVRF to oprogramowanie do doboru i projektowania dla wszystkich systemów SYSVRF, 2-rurowych, 3-rurowych i Mini-VRF.

Główne cechy:

  • Obliczanie obciążeń cieplnych i wybór niezbędnej wydajności chłodzenia / ogrzewania, rodzaju i lokalizacji jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.
  • Obliczanie średnic przewodów czynnika chłodniczego i wymaganej dodatkowej ilości czynnika chłodniczego.
  • Wybór optymalnego zestawu połączeń rurowych.
  • BMS.
  • Korekta wydajności jednostek wewnętrznych.
  • Automatyczne sprawdzanie systemy chłodniczego pod kątem wymagań zgodności i limitów maksymalnej długości rurociągów chłodniczych i różnicy poziomów między jednostkami wewnętrznymi/zewnętrznymi.
  • Plik z dokumentacji projektowej - specyfikacja (Excel), szczegółowa specyfikacja z rysunkami (Word) i wydruk wszystkich dokumentów.
  • Dobór SYSVRF AHU BOX do parownika DX.

Pobierz i zainstaluj SYSVRF (110 Mb)

Dołącz do nas!
Feedback