Systemair

Jak cicha jest kurtyna powietrzna?

Która kurtyna powietrzna jest najcichsza? Jak duże wejście kurtyna powietrzna będzie osłaniała? Aby Klienci mogli dokonywać dokładnych porównań, wszyscy producenci muszą dokonywać pomiarów w ten sam sposób. Branża kurtyn powietrznych ułatwiła Klientowi dokonywanie dobrych wyborów w zależności od potrzeb.

Frico jest inicjatorem grupy Eurovent o nazwie "European Air Curtains", która koncentruje się na kurtynach powietrznych. Jej celem jest opracowywanie nowych wytycznych. Ważną częścią tego jest zdefiniowanie wspólnych metod pomiaru, które umożliwiają Klientom porównywanie produktów ze sobą. W skład grupy wchodzą przedstawiciele dwunastu różnych firm.

Dźwięk

Wcześniej zwykłym sposobem wskazywania poziomu dźwięku był poziom ciśnienia akustycznego, wartość zależna od charakterystyki pomieszczenia i pomiaru odległości do urządzenia. Niektórzy producenci, tacy jak Frico, jasno określili warunki, w których mierzono poziomy dźwięku, podczas gdy inni producenci stosowali pomiary wykonane w nierealistyczny sposób i byli w stanie uzyskać niższe poziomy dźwięku, niż miało to miejsce w rzeczywistości.

Od lipca 2017 r. wszyscy producenci powinni informować o poziomie mocy akustycznej (zgodnie z ISO 27327-2) dla swoich produktach. Moc akustyczna jest wartością obiektywną
i nie zależy od charakterystyki pomieszczenia. Dzięki temu Klienci mogą łatwiej porównywać ze sobą różne produkty. Ta wartość jest wyższa niż poziom ciśnienia akustycznego.

Od 1 lipca 2017 r. zarówno poziom mocy akustycznej, jak i poziom ciśnienia akustycznego dla wszystkich kurtyn powietrznych są określone w dokumentacji Frico.

Przepływ powietrza

Istnieje wiele różnych metod pomiaru przepływu powietrza i objętości powietrza. Niestety, w przemyśle często nie zgłasza się warunków, w których uzyskano dane o przepływie powietrza. Powoduje to, że są zgłaszane wartości nominalne lub wartości swobodnego wydmuchu (które są znacznie wyższe) i porównywane z rzeczywistymi wartościami przepływu powietrza wychodzącego z jednostki, co daje mylące porównanie. Istnieje obecnie porozumienie w grupie Eurovent do pomiaru przepływu powietrza, a tym samym uzyskanie danych przepływu powietrza zgodnie z normą ISO 27327-1, laboratoryjne metody testowania oceny właściwości aerodynamicznych, które Frico robi od dawna. Dzięki temu wszyscy producenci będą wkrótce zgłaszać wartości, które można porównać.

Prędkość powietrza

Istnieje wiele różnych sposobów pomiaru prędkości powietrza. Pomiar prędkości i równomierności bariery powietrznej reguluje norma ISO 27327-1. Frico mierzy wszystkie kurtyny powietrzne zgodnie z normami ISO, a wyniki pomiarów znajdują się w profilu prędkości powietrza danego produktu.

Zaufanie

Nasze laboratorium powietrza i dźwięku należy do najnowocześniejszych w Europie. Pomiary prowadzone są zgodnie z normami AMCA i ISO. Nasze produkty osiągają to co pokazujemy w dokumentacji. Dzięki współpracy z Eurovent łatwiej jest porównywać nasze produkty
z produktami innych.

Frico AB

Dołącz do nas!
Feedback