Systemair

Nasze biura działają, a my nadal świadczymy usługi i wsparcie dla naszych Klientów

Klienci Systemair cenią nas za dostarczanie poprawnych oraz precyzyjnych danych we wszystkich naszych procesach biznesowych. W związku z tym powstrzymujemy się od wszelkich komunikatów dotyczących COVID-19, które nie są oparte na faktach i uzgodnione z zaleceniami Stowarzyszenia Eurovent i jego członków, ASHRAE czy innych organizacji branżowych.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z naszymi Handlowcami.

Praktyczne rekomendacje dotyczące COVID-19
i systemów wentylacyjnych 

W chwili obecnej czyste i świeże, a przede wszystkim zdrowe powietrze w pomieszczeniach jest najważniejsze. Prawidłowo serwisowane i obsługiwane systemy HVAC są kluczowe
- nie tylko ze względu na COVID-19.

NASZE GŁÓWNE REKOMENDACJE

1. Regularnie serwisuj system HVAC, zgodnie z właściwym harmonogramem działań
Prawidłowo serwisuj i obsługuj każdy rodzaj systemu wentylacyjnego, przestrzegając ustalonych norm higienicznych i instrukcji obsługi.

2. Zoptymalizuj wentylację 
Należy zapewnić ciągły dopływ świeżego powietrza podczas usuwania zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu. 

3. Utrzymuj minimalne poziomy wilgotności 
Właściwy poziom wilgotności jest ważny, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusów. Zaleca się ustawienie względnego poziomu wilgotności optymalnie 50% (min. 40%, max. 60%).

RADY NASZYCH EKSPERTÓW
Co możesz zrobić, aby wdrożyć nasze rekomendacje?


       Wydłuż czas pracy systemu wentylacji, 
       optymalna praca 24/7

 
 • Praca urządzeń wentylacyjnych powinna odbywać się dłużej niż obecność ludzi w budynku.
 • Włącz urządzenie wcześniej, pozostaw działające jeszcze przez dłuższy czas po opuszczeniu budynku.
 

 

          Utrzymuj minimalne poziomy wilgotności

Podczas godzin pracy: 

 • Utrzymuj normalną temperaturę zadaną.
 • Ustaw kontrolę wilgotności względnej na: optymalnie 50% (min. 40%, max. 60%). 
 • Jeśli wartość zadana temperatury w pomieszczeniu jest wysoka: obniż wartość nastawy temperatury. 
 • Utrzymuj poziom wilgotności w strefie komfortu, aby łatwiej osiągnąć wartość zadaną.

Po godzinach pracy:

 • Rozważ dalsze obniżenie temperatury zadanej. 
 • W przypadku, gdy system nie może osiągnąć zalecanej wilgotności: rozważ dodatkowe nawilżanie systemu / pomieszczenia.
 
Zoptymalizuj wentylację, zwiększając przepływ powietrza w systemie wentylacyjnym 
 • Zapewniając jednocześnie niezakłócony zalecany poziom wilgotności.
 

Dostosuj przepływ powietrza

 
 • Jeśli jest dostępny w systemie sterowania, ustaw dopuszczalny poziom CO2 zalecany dla Twojego systemu. 
 • Przepływ powietrza = mniejszy, gdy jest mniej obecnych osób → łatwiej osiągnąć pożądaną wilgotność względną.  
 • Jeżeli w systemie sterowania nie ma możliwości kontroli CO2, utrzymuj system w układzie stałego przepływu powietrza.
 

Ustaw recyrkulację odpowiednio do trybu pracy
 
 • Podczas godzin pracy:  wyłącz recyrkulację. 

 • Po godzinach pracy:  włącz tryb recyrkulacji → łatwiej osiągnąć pożądaną wilgotność względną.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Rekomendacje Systemair: COVID-19 a systemy wentylacyjne

Dołącz do nas!
Feedback