Logowanie

Wystąpił błąd podczas logowania. Spróbuj ponownie później ×
Błąd logowania

Załóż konto użytkownika

Aby móc korzystać z e-sprzedaży musisz być klientem firmy Systemair. Jeśli jesteś już naszym klientem, z łatwością załóż konto użytkownia.

Zostań naszym klientem

Jeśli chcesz zostać naszym klientem i korzystać z szerokiej oferty naszych produktów wentylacyjnych, kliknij w „Zostań naszym klientem”. 

Polityka Środowiskowa

Obowiązki Operatorów zgodnie z Ustawą o SZWO i F-gazach

Pragniemy poinformować, że weszła w życie Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, która nakłada na Operatorów określone obowiązki – więcej informacji w załączniku.

Poniżej znajdą Państwo informację o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z art. 31 Rozporządzenia REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) przedstawiamy Państwu Karty Charakterystyki, które stanowią zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszanin oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Karty Charakterystyki przeznaczone są przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Karty Charakterystyki
×
×
×
×
×
×
×