Logowanie

Wystąpił błąd podczas logowania. Spróbuj ponownie później ×
Błąd logowania

Załóż konto użytkownika

Aby móc korzystać z e-sprzedaży musisz być klientem firmy Systemair. Jeśli jesteś już naszym klientem, z łatwością załóż konto użytkownia.

Zostań naszym klientem

Jeśli chcesz zostać naszym klientem i korzystać z szerokiej oferty naszych produktów wentylacyjnych, kliknij w „Zostań naszym klientem”. 

Tablica sterownicza urządzeń przeciwpożarowych SMOKE-CONTROL-SYS

Aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodności ITB oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

SMOKE CONTROL SYS

Tablica sterownicza (Centrala sterująca) stosowana w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

 

Przeznaczenie

Tablice sterownicze SMOKE CONTROL SYS są przeznaczona do zasilania, sterowania oraz monitorowania urządzeniami i elementami systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a w szczególności:

Urządzeniami wentylacji pożarowej: wentylatorami oddymiającymi, wentylatorami napowietrzającymi, wentylatorami strumieniowymi, wentylatorami tunelowymi

Urządzeniami wentylacji bytowej: wentylatorami wyciągowymi, wentylatorami nawiewnymi, wentylatorami strumieniowymi,

Urządzeniami dodatkowymi: drzwiami i bramami przeciwpożarowymi, klapami oddzieleń pożarowych, klapami przeciwpożarowymi, kurtynami dymowymi, bramami garażowymi, oknami oddymiającymi, klapami dymowymi, żaluzjami, przepustnicami wentylacji pożarowej i bytowej, tablicami informacyjnymi, czujnikami, detektorami i przetwornikami

Tablice sterownicze SMOKE CONTROL SYS mogą pełnić wyżej wymienione funkcje w zależności od rozwiązania projektowego. W jednym systemie mogą wystąpić wszystkie funkcje lub ich dowolna kombinacja.

Zadaniem tablic sterowniczych SMOKE CONTROL SYS jest kontrola, zasilenie oraz wysterowanie urządzeń wykonawczych (wentylatorów, siłowników, silników, itp.) zgodnie z przyjętym scenariuszem wentylacji bytowej i pożarowej. Tablice są wyposażone w sterownik swobodnie programowalny PLC z wejściami i wyjściami cyfrowymi oraz analogowymi. Odbiera on sygnały bezpotencjałowe z układów systemu alarmu pożarowego (SAP), detekcji gazów (CO, LPG), jakości powietrza, zarządzania budynkiem. Sterownik decyduje o realizacji wcześniej ustalonych scenariuszy.

Tablice sterownicze SMOKE CONTROL SYS mogą być stosowane jako urządzenia autonomiczne lub połączone w sieci. Uszkodzenie tablicy pracującej w sieci nie wpływa na realizację funkcji pożarowej przez pozostałe tablice. W przypadku pracy sieciowej połączenie realizowane jest skrętką ethernetową lub światłowodem. W przypadku uszkodzenia medium transmisji tablice sygnalizują awarię.

Tablice sterownicze SMOKE CONTROL SYS składają się z: sterownika PLC z modułami I/O, przycisków, sygnalizacji optycznej, przemienników częstotliwości, ogranicznika przepięć, czujników kontroli faz, zasilacza buforowego 24VDC, wyłączników silnikowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, styczników, przekaźników oraz rozłącznika głównego z pokrętłem na płycie czołowej tablicy. Liczba oraz typy poszczególnych elementów składowych tablic oraz wielkość i typ obudowy dobierane są do każdego projektu indywidualnie.

Tablice po prefabrykacji są testowane i wysyłane na obiekt wraz z dokumentacją. Dodatkowo oferujemy wsparcie techniczne podczas uruchomienia na obiekcie, szkolenie personelu.

Zastosowanie

(w automatyce systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła i wentylacji bytowej)

  • Oddymianie i napowietrzanie garaży
  • Oddymianie klatek schodowych
  • Oddymianie tuneli drogowych
  • Oddymianie galerii handlowych
  • Inne systemy wentylacji bytowej i pożarowej

Dokumenty odniesienia

potwierdzające właściwości oraz możliwość zastosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej:

  • Aprobata Techniczna ITB AT-15-9576/2015
  • Certyfikat Zgodności ITB-2414/W
  • Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr 2617/2016

Dane techniczne SMOKE-CONTROL-SYS
×
×
×
×
×
×
×