Logowanie

Wystąpił błąd podczas logowania. Spróbuj ponownie później ×
Błąd logowania

Załóż konto użytkownika

Aby móc korzystać z e-sprzedaży musisz być klientem firmy Systemair. Jeśli jesteś już naszym klientem, z łatwością załóż konto użytkownia.

Zostań naszym klientem

Jeśli chcesz zostać naszym klientem i korzystać z szerokiej oferty naszych produktów wentylacyjnych, kliknij w „Zostań naszym klientem”. 

Dyrektywa ErP 2009/125 dla klimatyzatorów typu split oraz urządzeń grzewczych

Nowe rozporządzenie zostały przyjęte przez Parlament Europejski w celu osiągnięcia zmniejszenia zużycia energii w Europie związane z branżą klimatyzacji i innych urządzeń gospodarstwa domowego, a także pomp ciepła, central wentylacyjnych, wentylatorów itp. Dzięki strategicznemu planowi o nazwie "20/20/20",  Europa ma na celu zmniejszenie emisji CO2 o 20%, z wykorzystaniem 20% więcej odnawialnych źródeł energii i zużywanie o 20% mniej energii pierwotnej do 2020 roku. W celu ułatwienia realizacji tych założeń, UE wydała dyrektywę ErP, która określa wymagania Ekoprojektu, dotyczące wprowadzania na rynek urządzeń pobierających energię elektryczną.

Systemy typu SPLIT

Dla klimatyzatorów o mocy mniejszej niż 12 kW, minimalne wymagania są oparte na nowym indeksie efektywności sezonowej oraz poziomie mocy akustycznej przedstawiono w poniższej tabeli:

 

                 A/C <6 kW       A/C 6-12 kW
  SEER    SCOP          SEER           SCOP          
 SEER/SCOP min. 4,6              3,8  4,3 3,8
 Lw indoor max. 60 dB(A)  65 dB(A)
 Lw outdoor max. 65 dB(A) 70 dB(A)

Dla powietrznych, wodnych czy gruntowych  pomp ciepła (HP) o wydajności grzewczej (RHO) niższą niż 400 [kW], minimalne wymagania dotyczące sezonowej sprawności wydajności grzewczej oraz poziomu mocy akustycznej są określone w tabeli poniżej:

 

Od 26/09/15

Od 26/09/17

 

 115%

125% 

 ƞs min (Medium temperature HP)

 100%

110% 

 

 

RHO ≤ 6 kW

6 kW < RHO ≤ 12 kW

12 kW < RHO ≤ 30 kW

30 kW < RHO ≤ 70 kW

Lw indoor max.

60 dB(A)

65 dB(A)

70 dB(A)

80 dB(A)

Lw outdoor max.

65 dB(A)

70 dB(A)

78 dB(A)

88 dB(A) 

 

Pomiar wydajności w warunkach rzeczywistych 

Unia Europejska wymaga stosowania obiektywnych wskaźników do pomiaru wydajności w celu ustalenia minimalnych wymagań oraz zapewnienia klientom informacji na temat wydajności klimatyzacji, które są przydatne do przy ich zakupie. Metodologia stosowana do 2012 roku i opierająca się na współczynniku (EER) - stanowi istotną różnicę pomiędzy przewidywaną i rzeczywistą wydajnością. Z tego powodu została zaprojektowana bardziej dokładna metoda: współczynnik efektywności sezonowej (SEER) dla trybu chłodzenia oraz (SCOP) dla trybu grzania. Wśród najbardziej znaczących zmian jest wprowadzenie różnych temperatur pracy dla chłodzenia i grzania, możliwość wykorzystania energii zarówno przy obciążeniu częściowym i pełnym oraz zużycia energii w trybie czuwania i wyłączenia. Biorąc pod uwagę, że większość systemów pracuje głównie w warunkach częściowego obciążenia, nowa metoda pozwoli lepiej ocenić wydajność jednostki w warunkach rzeczywistych.

Nowa klasyfikacja energetyczna

Kwestię oznakowania urządzeń klimatyzacyjnych typu Split o mocy poniżej 12 kW, reguluje nowa klasyfikacja energetyczna, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013. Natomiast  dla systemów ogrzewania o mocy poniżej 70kW, klasyfikacja obowiązuje od 26 września 2015r. Przejście do koncepcji efektywności sezonowej wymaga opracowania zupełnie nowej etykiety, która wykazuje klasę energetyczną opierająca się na wartościach SEER i SCOP oraz głównych cechach produktów, takich jak poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych.

Efektywność energetyczna w trybie grzania jest przedstawiona w odniesieniu do obszaru klimatycznego, gdzie urządzenie ma być zainstalowane. Dla producenta produktu obowiązkowe jest wskazanie wartości dla klimatu umiarkowanego ("Średnia" wartość grzewcza), dwa pozostałe obszary klimatyczne są opcjonalne. Dane i klasa efektywności energetycznej jest określona przez EN14825. Klasa energetyczna pokazana na nowej etykiecie, zarówno w trybie chłodzenia i grzania, nie może być porównana do tej klasy energetycznej na poprzedniej etykiecie, ponieważ ta ostatnia była oparta na wskaźnikach (EER i COP), a nie na indeksach sezonowych SEER i SCOP

IT_SYSPLIT_SYSVRF_catalogue

Klasy energetyczne dla klimatyzatorów split są pokazane w tabeli poniżej:

Klasa wydajności energetycznej      SEER  SCOP
A+++  SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10
A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60
A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00
B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40
C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10
D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80
E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50
F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20
G SEER < 2,60 SCOP < 1,90

 

Dla systemów ogrzewania pomieszczeń o mocy poniżej 70 [kW], wymagane jest, aby na urządzeniu były widoczne: sezonowa klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczenia dla Klimatu Umiarkowanego oraz informacja o poziomie mocy akustycznej i znamionowej mocy cieplnej odnosząc się do umiarkowanego, chłodnego i ciepłego klimatu. Etykiety są dostępne w dwóch wersjach w zależności od poziomu temperaturowego (średniego i niskiego).

AC_02AC_03

Począwszy od 26 września 2019 zaktualizowana etykieta usunie klasy niższe niż E i wprowadzi klasy A+++.

Klasy sezonowej efektywności grzewczej dla urządzeń grzewczych, z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła oraz pomp ciepła pracujących w niskich temperaturach są określone w tabeli poniżej:

Klasa sezonowej efektywności grzewczej ƞs
A+++ ƞss ≥ 150
A++ 125 ≤ ƞs< 150
A+ 98 ≤ ƞs< 125
A 90 ≤ ƞs< 98
B 82 ≤ ƞs< 90
C 75 ≤ ƞs< 82
D 36 ≤ ƞs< 75
E 34 ≤ ƞs< 36
F 30 ≤ ƞs< 34
G ƞs< 30

Klasy sezonowej efektywności grzewczej dla niskotemperaturowych pomp ciepła oraz pomp ciepła pracujących w niskich temperaturach są określone w tabeli poniżej:

Klasa sezonowej efektywności grzewczej ƞs
A+++ ƞss ≥ 175
A++ 150 ≤ ƞs< 175
A+ 123 ≤ ƞs< 150
A 115 ≤ ƞs< 123
B 107 ≤ ƞs< 115
C 100 ≤ ƞs< 107
D 61 ≤ ƞs< 100
E 59 ≤ ƞs< 61
F 55 ≤ ƞs< 59
G ƞs< 55

×
×
×
×
×
×
×