Logowanie

Wystąpił błąd podczas logowania. Spróbuj ponownie później ×
Błąd logowania

Załóż konto użytkownika

Aby móc korzystać z e-sprzedaży musisz być klientem firmy Systemair. Jeśli jesteś już naszym klientem, z łatwością załóż konto użytkownia.

Zostań naszym klientem

Jeśli chcesz zostać naszym klientem i korzystać z szerokiej oferty naszych produktów wentylacyjnych, kliknij w „Zostań naszym klientem”. 

Ecodesign/Ekoprojekt, Rozporządzenie Komisji (WE) NR 640/2009 (silniki elektryczne) oraz 327/2011(wentylatory)

Ecodesign/Ekoprojekt

Rozporządzenie 327/2011 odnośnie wentylatorów

Dzięki dyrektywie ErP urządzenia związane z energią stały się przedmiotem analiz pod kątem efektywności oraz określono ich minimalne wymagania odnośnie sprawności.  W czerwcu 2010 roku ustanowiono obowiązujące wartości graniczne dla wentylatorów. Dyrektywa definiuje wentylator jako urządzenie składające się z dyszy, wirnika i silnika, jak również wszelkie elementy sterujące (patrz rys. 1). Celem Dyrektywy jest kontrola urządzeń wprowadzonych na rynek europejski ze specyfikacją sprawności minimalnej jeśli chodzi o wentylatory. Pierwszy etap zmian dotyczących minimalnych wymogów sprawności dla wentylatorów wszedł w życie w dniu 01.01.2013

 

Bardziej restrykcyjne wymagania od 01.01.2015

Drugi etap Rozporządzenia 327/2011 został wprowadzony w dniu 01.01.2015. Wymagane minimalne poziomy sprawności zostały podniesione porównując te z roku 2013. Rezultatem było to, że urządzenia, które nie spełniały minimalnych wymagań poziomów sprawności nie mogły być dalej produkowane na terenie UE od 01.01.2015. Dotyczy to tak zwanych wirniko-silników w skrócie silników z otwartą obudową, którą stanowi koło wirnikowe.

 

Wstęp do Rozporządzenia 1253/2014 oraz 1254/2014

Z datą 01.01.2016 nastąpiło wdrożenie kolejnego etapu Dyrektywy ErP. Dotyczy tzw. systemów wentylacyjnych SW (urządzeń wentylacyjnych) przeznaczonych do wymiany zużywanego powietrza w budynku lub jego części. Pojęcie SW system wentylacyjny (urządzenie wentylacyjne) odnosi się do wentylatorów dachowych, kanałowych, urządzeń wentylacyjnych do budynków mieszkalnych jak i również większych jednostek stacjonarnych.

Urządzenia (SW) te muszą spełnić wymagania minimalnej sprawności oraz winny być wyposażone w conajmniej kilkustopniowy regulator wydajności. Obowiązek doposażenia SW w element regulacji spoczywa na Instalatorze. Firma Systemair posiada szeroką ofertę na regulatory wydajności do swoich urządzeń.Podobnie jak miało miejsce w poprzednich etapach Dyrektywy ErP, wykluczone z przestrzegania Rozporządzeń są urządzenia wentylacyjne przeznaczone do ochrony zdrowia i życia ludzkiego (urządzenia ATEX, wentylatory oddymiające), jak również jednostki chemoodporne lub wysokotemperaturowe.

 

Definicja "wprowadzenia na rynek"

Po tym jak Rozporządzenia 1253/2014 oraz 1254/2014 zostały wdrożone po pierwszym stycznia 2016 r. na terenie UE wymagana jest sprzedaż urządzeń wentylacyjnych spełniające nowe wymagania odnośnie efektywności energetycznej. Jednak z powodu odległych terminów dostaw oraz wysokich stanów magazynowych, producenci wentylatorów nie byliby zdolni sprostać terminu wejścia nowego etapu Dyrektywy ErP. Według obecnych przepisów wirniko-silniki, które już zostały wyprodukowane mogą być umieszczane w urządzeniach wentylacyjnych. Urządzenia wentylacyjne wyprodukowane i przechowywane przed ewaluacją przepisów również podlegają wyprzedaży do momentu wyzerowania stanów magazynowych oraz mogą być montowane po 01.01.2016 r.

 

Których wentylatorów to dotyczy?

Wentylatory wszystkich typów o mocy pobieranej powyżej 30 W zostały objęte Dyrektywą. Dla producentów takich jak Systemair, oznacza że niektóre jednostki z wirującą obudową będą musiały być przekonstruowane i zaadaptowane do nowych wymagań. Firma Systemair jest przygotowana na coraz bardziej restrykcyjne wymagania i jest w stanie utrzymać ciągłość oferty wentylatorów w przyszłości. Wentylatory, które posiadają silnik EC już dzisiaj spełniają ostrzejsze wymagania. 

 

Których wentylatorów to nie dotyczy?

Wentylatorów, które zapewniają ochronę zdrowia lub życia ludzkiego oraz wentylatorów, które pracują poza zakresem temperatur wymienionych w Dyrektywie.  

Obejmuje to: 

  • Wentylatory oddymiające przeznaczone wyłącznie do tego celu.
  • Wentylatory przeciwwybuchowe
  • Wentylatory chemoodporne
  • Wentylatory wysokotemperaturowe do przetłaczania powietrza o temperaturze powyżej 100°C
  • Wentylatory obsługiwane w temperaturze otoczenia powyżej 65 °C

Rozporządzenie 640/2011 odnośnie silników elektrycznych

Rozporządzenie 640/2011/WE obowiązuje już od 2011 roku. Regulacja mówi o podwyższonej sprawności silników i dotyczy producentów silników elektrycznych zgodnych z IEC. Od 01.01.2015 silniki synchroniczne z klasą sprawności co najmniej IE2 (do i włącznie 5,5kW)  oraz od 7,5kW z klasą IE3 mogą być dopuszczone do obrotu na terenie UE. Silniki w klasie IE2 powyżej 7,5 kW mogą być użytkowane razem z bezstopniowym regulatorem prędkości (np. przetwornice częstotliwości).

Etapy wdrażania klas sprawności w silnikach IEC:

  • 16 czerwca 2011: Klasa IE2 dla silników o mocy ≥ 0.75 kW.
  • 01 stycznia 2015: Klasa IE3 lub IE2+FU dla silników o mocy 7.5 to 375 kW.
  • 01 stycznia 2017: Klasa IE3 or IE2+FU dla silników o mocy 0.75 to 375 kW.

×
×
×
×
×
×
×