Systemair

NS-EN ISO 16890

Ny filterstandard

NS-EN ISO 16890 definerer testprosedyrer og klassifiseringssystem for luftfiltre i ventilasjonsutstyr, og erstatter den gamle NS-EN 779-standarden. Den nye standarden trådde i kraft i mars 2017, og erstattet den gamle fullt ut fra juli 2018.

ISO 16890 skal også erstatte den dominerende amerikanske standarden ASHREA 52.2, og åpner således for en global harmonisering av hvordan luftfiltre testes og klassifiseres.

Nye klasser

Det nye klassifiseringssystemet identifiserer filtreringsevnen ut fra definerte parikkelklasser PM1, PM2,5 og PM10. Disse benyttes av blant annet WHO og andre toneangivende miljø- og helseorganisasjoner, og den nye klassifiseringen vil kunne gjøre det enklere å se sammenhengene mellom uteluftkvalitet, inneluftkvalitet, ventilasjonsanlegg og resulterende innvirkning på folkehelsen. 

Den nye standarden klassifiserer filtre i fire grupper: 

Paralleller til NS-EN 779

Minimum effektivitet er 50 % for å oppnå klassifisering i de respektive gruppene. Testresultatene avrundes til nærmeste 5 % (50 - 95 %) noe som gir 49 nye filterklasser.

Det finnes ikke en direkte sammenheng mellom ny og gammel standard og tilhørende filterklasser, men noen likheter finnes. Tabellen nedenfor viser korrelasjon mellom de nye og de gamle filterklassene fra NS EN 779:

Valg av filtre

Systemair har endret filterdefinisjonene iht. ny, gjeldende standard. Nedenfor finner du gamle definisjoner iht. NS-EN 779 og korresponderende ny definisjon iht. NS-EN ISO 16890:

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback