Systemair

SystemairCAD

SystemairCAD - for Geniox og DVCompact

SystemairCAD er vårt beregningsprogram for Geniox og DVCompact. Her kan du velge et aggregat spesialtilpasset dine behov og lavest mulig energibruk. SystemairCAD er er fritt nedlastbart og lar deg velge ut, bestykke, beregne og dokumentere det riktige aggregatet for ditt prosjekt - i fem enkle steg;

  1. Last ned SystemairCAD.
  2. Definer standardverdier (klimadata etc.). Verdiene beholdes i beregningene, til de eventuelt blir endret.
  3. Oppgi relevante systemdata og driftsdata for ventilasjonsløsningen (tilbehør, luftmengde, trykkforhold etc.)
  4. Velg modell, på basis av forslag fra SystemairCAD
  5. Generer rapport med komplett dokumentasjon, og eksporter smart BIM-objekt av aggregater for implementering i BIM-modell.

SystemairCAD sikrer at aggregatvalget er optimalt iht. de forutsetningene som er gitt. Programmet genererer en komplett dokumentasjonsrapport, med tekniske data, målsatte tegninger og beregningsresultater. BIM-objekter kan eksporteres til både AutoCAD og Revit, og disse kan bearbeides videre direkte i BIM-modellen ved hjelp av våre smarte Plugin.

Automatisk oppdatering
SystemairCAD oppdateres regelmessig iht. produktforbedringer og endringer. Når programmet starter sjekker det automatisk om det finnes oppdateringer som er klar for nedlasting. Ved behov spør programmet brukeren om det er ønskelig å oppdatere. Programmet oppdateres deretter automatisk.

 

Systemair Plugin

For Revit og AutoCAD

Ved hjelp av våre egenutviklede Systemair Plugin for MagiCAD kan aggregatet beregnes i SystemairCAD og overføres direkte til Revit eller AutoCAD. Man får da en fullverdig 3d-modell for BIM, med aktiverte tilkoplingsstusser og beregnede lyddata for videre bruk.

Endringer på aggregatet gjøres enkelt, direkte i BIM-modellen. Luftmengder og trykkforhold i kanalnett importeres automatisk inn i plugin'en. På denne måten kan man være sikker på at det er satt av tilstrekkelig plass til ventilasjonsaggregatet i teknisk rom, og at lyd- og energiberegning av anlegget gjøres med korrekte, oppdaterte data.

Last ned Systemair Plugin for MagiCAD i dag:

https://portal.magicad.com/download/ProductSearch?searchStr=Systemair&categoryId=3

 

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback